' ليست وب سايت مدارس

پیام مدیر
" دانش آموز عزیز خواستن توانستن است تو می توانی اگر به خواهی
پس با توکل بر خدا و پشتکار و اراده قوی خود قله های علم ،دانش و معرفت را فتح کن"
صناعی مدیر دبستان
..
http://nasirzade.khschool.ir/files/posts/50796.JPG
.

 
 
 
سخن روز

 لیست مدارس استان خراسان رضوی

اگر ميخواهيد مدارس محدود تري ليست شوند ميتوانيد از فرم زير استفاده كنيد.

نام مدرسه :
 جنسيت :
 مقطع :

 

 

 

 
پورتال مدارس اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
 

 http://khschool.ir


دبیرستان پسرانه نمونه دولتی شرکت فرش
 

 http://sherkatfarsh.khschool.ir


تربيت
 

 http://tarbiat.khschool.ir


گروه جغرافیا وزمین شناسی ناحیه 7 مشهد مقدس
 

 http://joghrafian7.khschool.ir


گروه زبان انگلیسی (دوره اول) ناحیه 7
 

 http://zabann7.khschool.ir


مدیریت پرتال مدارس اداره آموزش و پرورش کوهسرخ
 

 http://kohsorkh.khschool.ir


معاونت آموزش ابتدايي
 

 http://ebtedaee


شاهد اسما
 

 http://omlbanin.khschool.ir


دبستان ام البنین
 

 http://omlbanin.khscool.ir


سایت تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش شهرستان داورزن
 

 http://refahi1671.khschool.ir


دبستان شهيد يعفور منطقه تبادكان
 

 http://yafoor.khschool.ir


دبستان هشت بهشت منطقه تبادكان
 

 http://hashtbehesht.khschool.ir


گروه كامپيوترمقطع متوسطه منطقه تبادكان
 

 http://gct.khschool.ir


مجتمع شهيد سرخوش منطقه تبادكان
 

 http://sarkhosh.khschool.ir


مجتمع شهید شوشتری منطقه تبادکان
 

 http://shooshtari.khschool.ir


گروه آموزشي تاريخ منطقه تبادكان
 

 http://thistory.khschool.ir


کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه منطقه تبادکان
 

 http://tabadkangam.khschool.ir


دبستان اميرالمومنين منطقه تبادكان
 

 http://amiralmomenin.khschool.ir


مجتمع آموزشي و پرورشی شهيد كاوه
 

 http://kave.khschool.ir


هنرستان فني نمونه دولتی راه و توسعه منطقه تبادكان
 

 http://tosea.khschool.ir


دبيرستان نمونه دولتي آرميتا مصلي نژاد - تبادكان
 

 http://armita.khschool.ir


دبستان امام جعفر صادق(ع) منطقه تبادکان
 

 http://ajs.khschool.ir


راهنمايي پسرانه شهدای غزه منطقه تبادكان
 

 http://etehad.khschool.ir


دبستان نويد منطقه تبادكان
 

 http://navid.khschool.ir


دبستان ابوذرغفاري منطقه تبادكان
 

 http://aboozar.khschool.ir


دبيرستان جماران منطقه تبادكان
 

 http://jamaran.khschool.ir


دبستان آيت اله كاشاني منطقه تبادكان
 

 http://kashani.khschool.ir


دبیرستان رسالت (دوره اول)منطقه تبادكان
 

 http://resalat2.khschool.ir


راهنمايي شهيد بصير2 منطقه تبادكان
 

 http://basir2.khschool.ir


مدرسه راهنمايي شهيد بصير1منطقه تبادكان
 

 http://basir1.khschool.ir


دبیرستان نورالهدی تبادکان
 

 http://noorolhoda.khschool.ir


متوسطه اول ساره منطقه تبادكان
 

 http://sare.khschool.ir


هنرستان فني تلاش منطقه تبادكان
 

 http://talash2.khschool.ir


دبستان پسرانه استادشهريار منطقه تبادكان
 

 http://shahreyar.khschool.ir


مجتمع آموزشي شهيد جراح منطقه تبادكان
 

 http://salmanfarsi.khschool.ir


راهنمايي هم سنگران منطقه تبادكان
 

 http://hamsangeran.khschool.ir


دبيرستان قدس منطقه تبادكان
 

 http://ghodstabadkan.khschool.ir


دبستان پسرانه امام رضا(ع) واحد8منطقه تبادكان
 

 http://imamreza8.khschool.ir


مدرسه راهنمايي دخترانه شفا منطقه تبادكان
 

 http://shafa.khschool.ir


مجتمع نبي اكرم منطقه تبادكان
 

 http://nabiakram.khschool.ir


هنرستان نمونه دولتی نورموسوی منطقه تبادكان
 

 http://noor.khschool.ir


مجتمع شهيدرادمرد منطقه تبادكان
 

 http://radmard.khschool.ir


دبستان 15 خرداد منطقه تبادكان
 

 http://khordad.khschool.ir


آموزشگاه پروین اعتصامی2
 

 http://parvin2.khschool.ir


دبيرستان دخترانه مطهره (دوره اول ) منطقه تبادكان
 

 http://motahareh.khschool.ir


پژوهشسراي خوارزمي (برادران ) منطقه تبادكان
 

 http://kharazmiboys.khschool.ir


مدرسه راهنمايي پسرانه پارسا منطقه تبادكان
 

 http://parsaboys.khschool.ir


گروه زبان انگليسي متوسطه منطقه تبادكان
 

 http://ted.khschool.ir


دبستان حضرت مريم منطقه تبادكان
 

 http://maryam.khschool.ir


مجتمع شهيد صيادشيرازي منطقه تبادكان
 

 http://sayadshirazi.khschool.ir


هنرستان كاردانش هنرپژوهان منطقه تبادكان
 

 http://honarpajohan.khschool.ir


دبيرستان ريحانه النبي منطقه تبادكان
 

 http://reyhane.khschool.ir


كارشناسي پژوهش منطقه تبادكان
 

 http://ptab.khschool.ir


مدرسه راهنمايي دخترانه نورعلم منطقه تبادكان
 

 http://noorelm.khschool.ir


دبيرستان نجمه منطقه تبادكان
 

 http://najmeh1.khschool.ir


مدرسه راهنمايي حجربن عدي 1 منطقه تبادكان
 

 http://hojr1.khschool.ir


هنرستان كاردانش نسيبه منطقه تبادكان
 

 http://nosaibeh.khschool.ir


دبستان اميد مادر منطقه تبادكان
 

 http://omidmaadar.khschool.ir


مدرسه راهنمايي دخترانه فرزانه منطقه تبادكان
 

 http://farzaneh.khschool.ir


گروههاي آموزشي ابتدايي منطقه تبادكان
 

 http://get.khschool.ir


متوسطه دوره اول دخترانه حجاب منطقه تبادكان
 

 http://hejab.khschool.ir


مدرسه راهنمايي موحدين 2 منطقه تبادكان
 

 http://movahedin2.khschool.ir


دبیرستان نفیسه خوش نیت 2
 

 http://hojr2.khschool.ir


پژوهشسراي خوارزمي (خواهران ) منطقه تبادكان
 

 http://pdkharazmi.khschool.ir


دبستان پسرانه سيمان شرق منطقه تبادكان
 

 http://siman.khschool.ir


كارشناسي آموزش متوسطه اول منطقه تبادكان
 

 http://rahnami.khschool.ir


مدرسه راهنمايي دخترانه شهداي محراب منطقه تبادكان
 

 http://mehrab.khschool.ir


هنرستان كاردانش فروغ هدايت منطقه تبادكان
 

 http://hedayat83.khschool.ir


مدرسه راهنمايي دخترانه ديانت
 

 http://deyanat.khschool.ir


مدرسه راهنمايي پسرانه ياوران اسلام منطقه تبادكان
 

 http://yavaran1.khschool.ir


مجتمع شهيد خدامي منطقه تبادكان
 

 http://khodami.khschool.ir


دبيرستان حضرت خديجه منطقه تبادكان
 

 http://hz.khadije.khschool.ir


مجتمع شهيد انوشيرواني منطقه تبادكان
 

 http://anoshirvani.khschool.ir


هنرستان كاردانش هنرآوران منطقه تبادكان
 

 http://honaravaran.khschool.ir


هنرستان كاردانش امام خميني (ره )
 

 http://e.k.f.khschool.ir


دبیرستان سکینه افشار نژاد2 منطقه تبادكان
 

 http://afshar2.khschool.ir


مجتمع شهید خلقی تبادکان
 

 http://kholghi.khschool.ir


مدرسه راهنمایی رفیع تبادکان
 

 http://rafie.khschool.ir


دبیرستان سوم خرداد تبادکان
 

 http://3kh.khschool.ir


دبیرستان سیدالشهداء(ع) تبادکان
 

 http://seyedoshohada.khschool.ir


دبيرستان سیدالشهداء(ع)2 تبادکان
 

 http://seyedoshohada2.khschool.ir


مدرسه راهنمایی موحدین منطقه تبادکان
 

 http://movahedin.khschool.ir


مدرسه راهنمایی شریف منطقه تبادکان
 

 http://sharif.khschool.ir


مدرسه ابتدایی شهید ذوالفقاری منطقه تبادکان
 

 http://zolfaghari.khschool.ir


مدرسه راهنمایی معرفت منطقه تبادکان
 

 http://marefat.khschool.ir


مدرسه ابتدایی سیدرضی منطقه تبادکان
 

 http://seydrazi.khschool.ir


مجتمع شهید بابارستمی منطقه تبادکان
 

 http://rostami.khschool.ir


هنرستان محموديه خيامي منطقه تبادکان
 

 http://roqaye.khschool.ir


دبستان فیضیه منطقه تبادکان
 

 http://faiz.khschool.ir


گروه علوم تجربی منطقه تبادکان
 

 http://toloom.khschool.ir


دبیرستان سکینه افشار1
 

 http://afshar1.khschool.ir


دبیرستان فروغ هدایت منطقه تبادکان
 

 http://forooq.khschool.ir


دبستان شهیدین علوی رضوی منطقه تبادکان
 

 http://alavi.khschool.ir


مدرسه راهنمایی پروین اعتصامی1 منطقه تبادکان
 

 http://parvin1.khschool.ir


دبیرستان پیام انقلاب منطقه تبادکان
 

 http://pe.khschool.ir


دبستان هیات امنایی پسرانه باقریه منطقه تبادکان
 

 http://baqerie.khschool.ir


دبستان برادران صدر زاده منطقه تبادکان
 

 http://sadr.khschool.ir


دبستان شهید کشوری منطقه تبادکان
 

 http://keshvari.khschool.ir


مجتمع شهید شیرودی منطقه تبادکان
 

 http://shiroodi.khschool.ir


مجتمع شهید محمد زاده منطقه تبادکان
 

 http://mohammadzade.khschool.ir


امیریه
 

 http://amirie.khschool.ir


دبیرستان حضرت زینب منطقه تبادکان
 

 http://dhz.khschool.ir


مدرسه راهنمایی میعاد منطقه تبادکان
 

 http://miad.khschool.ir


مدرسه ابتدایی ایران زمین تبادکان
 

 http://iran.khschool.ir


مدرسه راهنمایی متقین تبادکان
 

 http://motaghin.khschool.ir


دبستان هدف منطقه تبادکان
 

 http://hadaf.khschool.ir


مجتمع آموزشی موسوی قوچانی
 

 http://ghoochani.khschool.ir


هنرستان شبانه روزی صنعت آب و برق
 

 http://sanat.khschool.ir


دبیرستان ام هانی منطقه تبادکان
 

 http://hani.khschool.ir


مدرسه راهنمایی ام هانی منطقه تبادکان
 

 http://hani2.khschool.ir


دبستان قدس منطقه تبادکان
 

 http://qods.khschool.ir


دبیرستان نجمه 2 منطقه تبادکان
 

 http://najme2.khschool.ir


دبیرستان مهرگان منطقه تبادکان
 

 http://mehregan.khschool.ir


راهنمایی فرزانه 1منطقه تبادکان
 

 http://farzaneh1.khschool.ir


دبیرستان شفاء (دوره اول) منطقه تبادکان
 

 http://shafam.khschool.ir


دبستان حقیقت پرور3.منطقه تبادکان
 

 http://haghighat3.khschool.ir


دبستان شهیداسلامی.منطقه تبادکان
 

 http://eslami.khschool.ir


دبستان بعثت 1 . منطقه تبادکان
 

 http://besat1.khschool.ir


دبستان بعثت 2 .منطقه تبادکان
 

 http://besat2.khschool.ir


راهنمایی دیهیم . منطقه تبادکان
 

 http://deihim.khschool.ir


مجتمع شهید طرحچی تبادکان مشهدمقدس
 

 http://tarhchi.khschool.ir


راهنمایی فاتح.منطقه تبادکان
 

 http://fateh.khschool.ir


دبستان شهید داوودی .منطقه تبادکان
 

 http://davoodi.khschool .ir


دبستان شهید هادی فروزان . منطقه تبادکان
 

 http://foroozan.khschool.ir


مجتمع شهید نوروزی . منطقه تبادکان
 

 http://noroozi.khschool.ir


دبستان پسرانه مهرمادر2منطقه تبادکان مشهد
 

 http://madar.khschool.ir


دبستان نوید 2 . منطقه تبادکان
 

 http://navid2.khschool.ir


دبستان ابوریحان بیرونی
 

 http://abooreihan.khschool.ir


دبستان شهید علی اکبر جعفری . منطقه تبادکان
 

 http://jafari.khschool.ir


دبستان هدی 2 . منطقه تبادکان
 

 http://hoda2.khschool.ir


دبستان هدی 1 . منطقه تبادکان
 

 http://hoda1.khschool.ir


دبستان حقیقت پرور1 منطقه تبادکان
 

 http://haghighat.khschool.ir


دبستان پاسداران . منطقه تبادکان
 

 http://pasdaran.khschool.ir


دبستان دخترانه استاد شهریارمنطقه تبادکان
 

 http://shahriar2.khschool.ir


دبستان دخترانه حضرت مریم (س)2منطقه تبادکان
 

 http://maryam2.khschool.ir


مدرسه راهنمایی فرزانه2 منطقه تبادکان
 

 http://farzaneh2.khschool.ir


راهنمایی عفت . منطقه تبادکان
 

 http://effat.khschool.ir


دبستان دخترانه طالقانی منطقه تبادکان
 

 http://taleghani2.khschool.ir


مدرسه راهنمایی حافظ منطقه تبادکان
 

 http://hafez2.khschool.ir


دبیرستان مرحوم قصاب منطقه تبادکان
 

 http://ghassab.khschool.ir


هنرستان فنی وحرفه ای راه نور منطقه تبادکان
 

 http://rahenoor.khschool.ir


مجتمع شهید عامل . منطقه تبادکان
 

 http://amel.khschool.ir


دبستان دخترانه اخوت . منطقه تبادکان
 

 http://okhovat.khschool.ir


دبیرستان توحید - منطقه تبادکان
 

 http://tohid.khschool.ir


دبستان مرحوم جورابچیان . منطقه تبادکان
 

 http://joorabchian.khschool.ir


مدرسه ابتدایی شهید شافعی منطقه تبادکان
 

 http://shafei.khschool.ir


دبیرستان دخترانه محمودیه خیامی . منطقه تبادکان
 

 http://khayami.khschool.ir


گروه های آموزشی ابتدایی (جلگه رخ)
 

 http://edugroup-rokh.khschool.ir


دبستان پسرانه بیت المقدس.منطقه تبادکان
 

 http://beyt.khschool.ir


آموزشگاه راهنمایی پسرانه قاضی طباطبایی. منطقه تبادکان
 

 http://ghazitab.khschool.ir


هنرستان کاردانش انصاری - منطقه تبادکان
 

 http://ansari2.khschool.ir


مرکز آموزشی نوین توس
 

 http://novintoos.khschool.ir


مدرسه راه دور پسرانه راه حق . منطقه تبادکان
 

 http://rahhagh.khschool.ir


فناوري اطلاعات ناحیه 7
 

 http://it7.khschool.ir


آموزشگاه ابتدایی دخترانه مهرمادر1
 

 http://madar1.khschool.ir


دبیرستان دوره اول مرحوم مهدی سرخوش
 

 http://gomnam1.khschool.ir


دبیرستان پسرانه شهید گمنام
 

 http://gomnam2.khschool.ir


دبیرستان پسرانه نمونه دولتی اسلامیه . منطقه تبادکان
 

 http://n-eslam.khschool.ir


آموزشگاه دخترانه نور علم (متوسطه 1 ) . منطقه تبادکان
 

 http://nooreelm1.khschool.ir


آموزشگاه پسرانه رودکی (متوسطه1).منطقه تبادکان
 

 http://rodaki.khschool.ir


دبستان رازی
 

 http://razi-125.khschool.ir


مجتمع آموزشی شهید اصغری
 

 http://asghari1.khschool.ir


آموزشگاه پسرانه نمونه دولتی شهید مطهری(متوسطه1) . منطقه تبادکان
 

 http://motahary.khschool.ir


دبیرستان دخترانه نورالهدی 2 . منطقه تبادکان
 

 http://dn2.khschool.ir


مجتمع آموزشی شهید علیمردانی . منطقه تبادکان
 

 http://alimardani.khschool.ir


مجتمع آموزشی شهید همت .منطقه تبادکان
 

 http://hemat.khschool.ir


آموزشگاه دخترانه نويد (متوسطه دوره اول )
 

 http://navid1.khschool.ir


دبستان دخترانه باقريه .منطقه تبادكان
 

 http://bagherieh.khschool.ir


آموزشگاه متوسطه دوره اول صابر . منطقه تبادکان
 

 http://saber.khschool.ir


مجتمع آموزشی شهید رسولی . منطقه تبادکان
 

 http://rasooli.khschool.ir


مجتمع آموزشی شهید چراغچی
 

 http://shahid.cheraghchi.khschool.ir


دبستان شهيد كامجو منطقه تبادكان
 

 http://kamjoo.khschool.ir


مجتمع آموزشی شهید شاکر . منطقه تبادکان
 

 http://shaker.khschool.ir


مجتمع شهید کوتاه خشک منطقه تبادکان
 

 http://kootah.khschool.ir


پژوهشسراي خوارزمي 1منطقه تبادكان مشهد
 

 http://kharazmi93.khschool.ir


دبستان دولتي دخترانه حضرت خديجه (س).مصلي نژاد . منطقه تبادكان
 

 http://khadigeh.khschool.ir


مجتمع آموزشي و پرورشي شهيد آقاسي زاده .منطقه تبادكان
 

 http://aghasizadeh.khschool.ir


هنرستان ثامن الحجج(ع).منطقه تبادكان
 

 http://samen1.khschool.ir


ابتدايي پسرانه مرتضي علي (ع).منطقه تبادكان
 

 http://mortezaali.khschool.ir


دبیرستان نمونه دولتی بانوان قفلی
 

 http://nghofli.khschool.ir


اردوگاه جوادالائمه(ع) طرقبه
 

 http://ordoojavadolaeme.khschool.ir


davood
 

 http://davood.khschool.ir


هنرستان کارو دانش کنکاش
 

 http://kankash.khschool.ir


مدیریت پورتال مدارس آموزش و پرورش رشتخوار
 

 http://roshtkhar.khschool.ir


کارشناسی انجمن اولیا و مربیان اداره آ.پ نیشابور
 

 http://Anjoman.khschool.ir


سایت آزمایشی
 

 http://behrooz.khschool.ir


کارشناسی کانون های فرهنگی تربیتی خراسان رضوی
 

 http://k1600.khschool.ir


مدیریت پرتال مدارس آموزش و پرورش ناحیه 1 مشهد
 

 http://nahie1.khschool.ir


مدیریت پرتال مدارس اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 مشهد
 

 http://N2.khschool.ir


مدیریت پورتال مدارس آموزش و پرورش ناحیه 3 مشهد
 

 http://n3.khschool.ir


مدیریت پرتال مدارس اداره آموزش و پرورش ناحیه 4
 

 http://1604.khschool.ir


مدیریت پرتال مدارس آموزش و پرورش ناحیه 5 مشهد
 

 http://n5.khschool.ir


مدیریت پرتال مدارس اداره آموزش و پرورش ناحیه 6 مشهد
 

 http://n6.khschool.ir


مدیریت پرتال مدارس اداره آموزش و پرورش ناحیه 7 مشهد
 

 http://n7.khschool.ir


دبيرستان نمونه دولتي كوثر
 

 http://kosar


مدیریت پرتال مدارس آموزش و پرورش احمدآباد
 

 http://ahmadabad.khshcool.ir


مدیریت پرتال مدارس اداره آموزش و پرورش تبادکان
 

 http://tabadkan.khschool.ir


پورتال مدارس هوشمند شهرستان طرقبه شاندیز
 

 http://1611.khschool.ir


پورتال مدارس آموزش و پرورش فریمان
 

 http://1612.khschool.ir


مدیریت پرتال مدارس اداره آموزش و پرورش چناران
 

 http://chenaran.khschool.ir


اداره خوشاب
 

 http://khooshab.khschool.ir


مدیریت پرتال مدارس آموزش و پرورش سرخس
 

 http://sarakhs.khschool.ir


پرتال مدارس منطقه جوین
 

 http://1662.khschool.ir


گروه آموزشی درس ریاضی دوره متوسطه اول - خواف
 

 http://riazi1649.khschool.ir


گروه علوم اجتماعی آموزش و پرورش شهرستان خواف
 

 http://ejtemaee2.khschool.ir


گروه های آموزشی دینی
 

 http://khdini.khschool.ir


گروه های متوسطه اول-مطالعات اجتماعی
 

 http://ej.khschool.ir


مدیریت پرتال مدارس آموزش و پرورش تایباد
 

 http://1637.khschool.ir


گروه شیمی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان خواف
 

 http://chem1649.khschool.ir


مدیریت پرتال مدارس آموزش و پرورش تربت جام
 

 http://torbatjam.khschool.ir


مدیریت پورتال مدارس صالح آباد
 

 http://1641.khschool.ir


مدیریت پرتال مدارس آموزش و پروررش تربت حیدریه
 

 http://1643.khschool.ir


مدیریت پرتال مدارس اداره آموزش و پرورش زاوه
 

 http://zaveh.khschool.ir


کارشناسی تعاون آموزش و پرورش خواف
 

 http://tavon.khschool.ir


مدیریت پرتال مدارس اداره آموزش و پرورش گلبهار
 

 http://golbahar.khschool.ir


گروه هاي آموزشي مديريت آموزش و پرورش شهرستان خواف
 

 http://groups.khschool.ir


معاونت پرورشي و تربيت بدني آموزش و پرورش شهرستان خواف
 

 http://parvareshi.khschool.ir


آموزش و پرورش خواف
 

 http://khaf.khachool.ir


دبیرستان شاهد شهید آوینی
 

 http://avini-n4.khschool.ir


دبیرستان شاهد عترت
 

 http://etrat-n4.khschool.ir


پرتال مديريت مدارس آموزش و پرورش سبزوار
 

 http://1655.khschool.ir


مدیریت پرتال مدارس آموزش و پرورش ششتمد
 

 http://sheshtamad.khschool.ir


پرتال مدارس منطقه زیرخان
 

 http://1657.khschool.ir


پرتال مدارس آموزش و پرورش جغتای
 

 http://1659.khschool.ir


مدیریت پرتال مدارس آموزش و پرورش شهرستان فیروزه
 

 http://firoozeh.khschool.ir


مدیریت پرتال مدارس آموزش و پرورش باخرز
 

 http://bakharz.khschool.ir


مدیریت پرتال مدارس اداره آموزش و پرورش قوچان
 

 http://1670.khschool.ir


آموزش و پرورش شهرستان داورزن
 

 http://1671.khschool.ir


مدیریت پرتال مدارس آموزش و پرورش کاشمر
 

 http://kashmar.khschool.ir


مدیریت پرتال مدارس آموزش و پرورش بردسکن
 

 http://bardaskan.khschool.ir


کارشناسی آمار ،فناوری و ضمن خدمت
 

 http://gonabad.khschool.ir


پرتال آموزش و پرورش بجستان
 

 http://1680.khschool.ir


مدیریت پرتال مدارس آموزش و پرورش جلگه رخ
 

 http://rokh.khschool.ir


مدیریت پرتال مدارس آموزش و پرورش سرولایت
 

 http://1692.khschool.ir


پورتال مدارس مه ولات
 

 http://mahvalat.khschool.ir


اداره آموزش و پرورش کدکن
 

 http://kadkan.khschool.ir


پرتال مدارس خلیل آباد
 

 http://1698.khschool.ir


مجتمع آموزشي و پرورشي شهيد فرومندي. منطقه تبادكان
 

 http://foroomandi.khschool.ir


مدرسه راهنمائی میرزای صدر رضوی
 

 http://mirza.khschool.ir


آموزشگاه پسرانه حدیدی پور
 

 http://hdp.khschool.ir


گروه شیمی بجستان
 

 http://گروه شیمی


مدرسه متوسطه اول حکمت بیدوی
 

 http://hekmatbidvey.khschool.ir


مجتمع آموزشی تکتم
 

 http://mtoktam.khschool.ir


کارشناسی فرهنگی و هنری آموزش و پرورش نیشابور
 

 http://FHN.khschool.ir


مدیریت پرتال مدارس آموزش و پرورش استثنایی
 

 http://est.khschool.ir


گروه عربی متوسطه دوم(آموزش و پرورش شهرستان نیشابور)
 

 http://Narabi.khschool.ir


پرتال مدارس آموزش و پرورش نیشابور
 

 http://1690.khschool.ir


اداره آموزش و پرورش ناحیه یک مشهد
 

 http://office.khschool.ir


دبیرستان دخترانه علامه طباطبایی ( دوره دوم )
 

 http://at2.khschool.ir


دبيرستان شاهد تقواپيشگان
 

 http://shahedtaghva


دبيرستان شهيد حاتمي
 

 http://hatamee.khschool.ir


دبيرستان نمونه دولتي امام علي (ع) ناحیه 4 مشهد
 

 http://nemonehemamali.khschool.ir


هنرستان شهداي فلسطين
 

 http://shfelestin.khschool.ir


هنرستان تربیت بدنی فاضله
 

 http://fazeleh.khschool.ir


دبیرستان فتح المبین (دوره اول متوسطه)
 

 http://fath.khschool.ir


هنرستان کاردانش هنرآفرینان
 

 http://honarafarinan.khschool.ir


گروه ریاضی تبادکان
 

 http://tmg.khschool.ir


آمار تبادکان
 

 http://amar.khschool.ir


مشارکتها
 

 http://mosharekatha.khschool.ir


گروه آموزشي شيمي
 

 http://chem.khschool.ir


کارشناسی سنجش وارزشیابی شهرستان زاوه
 

 http://sanjesh1644.khschool.ir


كارشناسي پژوهش، برنامه ريزي نيروي انساني ،آمار و فناوري اطلاعات آموزش و پرورش شهرستان خواف
 

 http://fanavari1649.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی خواهران کوثر بجستان
 

 http://kanoonkowsar.khschool.ir


پژوهشسرای دانش آموزی ابن سینا بجستان
 

 http://ebnesina1680.khschool.ir


مجتمع ورزشي آزادي بجستان
 

 http://mv-azadibajestan.khschool.ir


هنرستان کاردانش پیامبراعظم ص بجستان
 

 http://hkd-payambar1680.khschool.ir


دبستان پروین اعتصامی بجستان
 

 http://parvin-etesami.khschool.ir


دبستان دخترانه فاطمیه بجستان
 

 http://fatemiye-bajestan.khschool.ir


دبستان دخترانه شهید غفوری بجستان
 

 http://sh-ghafoori.khschool.ir


مرکز مشاوره آموزش وپرورش ناحیه یک مشهد
 

 http://moshaver1.khschool.ir


گروه آموزشی زبان انگلیسی ناحیه یک
 

 http://englishn1.khschool.ir


ارزیابی عملکرد زاوه
 

 http://arzyabi.khschool.ir


اردوگاه استانی شهید بهشتی گلمکان
 

 http://ordoobeheshti1.khschool.ir


glb
 

 http://fanavari


دفترمدیرکل
 

 http://modirkol.RAZAVIEDU.ir


فرهنگی و هنری ناحیه2
 

 http://far1602.khschool.ir


هنرستان نمونه فنی حرفه ای مطهری
 

 http://honarestanmotahari.khschool.ir


اردوگاه الله وردی خان
 

 http://ordogahen4.khschool.ir


دبستان پویندگان رسالت(شعبه2)
 

 http://poyandegan-resalat.khschool.ir


دبستان پویندگان رسالت(شعبه1)
 

 http://poyandegan1.khschool.ir


دبستان شاهد ثامن الائمه (ع)
 

 http://samen6.khschool.ir


پیش دانشگاهی ودبیرستان فرهیختگان
 

 http://farhikhtegan2.khschool.ir


هنرستان دخترانه شهداس شرکت برق
 

 http://SHOHADA-BARGH.KHSCHOOL.IR


پیش دبستانی پویندگان رسالت
 

 http://pish-poyandegan.khschool.ir


دبيرستان شاهد تقواپيشگان
 

 http://shahed taghva.khschool.ir


دبستان پسرانه نظری
 

 http://nazari.khschool.ir


دبیرستان نمونه دولتی کوثر
 

 http://koosar.khschool.ir


دبیرستان دخترانه ایثار
 

 http://isaar.khschool.ir


دبستان غیردولتی دخترانه گلریزان
 

 http://dabestan-golrizan.khschool.ir


دبستان دخترانه غیردولتی بنت الحسین
 

 http://bentolhosein.khschool.ir


دبستان پسرانه شهید شیرودی
 

 http://shirodi.khschool.ir


مدرسه راهنمایی حضرت مریم(س)
 

 http://hazrat-maryam.khschool.ir


دبیرستان غیردولتی پسرانه شفا
 

 http://shafaa.khschool.ir


دبیرستان نوربخش
 

 http://moj-marefat.khschool.ir


دبیرستان غیرانتفاعی پیشگامان اسلام
 

 http://pishgaman.khschool.ir


نمونه دولتی متوسطه اول مولوی
 

 http://nemone-molavi.khschool.ir


مرکز آموزشی نابینایان امید
 

 http://markaz-omid.khschool.ir


دبیرستان ملایی
 

 http://molayi.khschool.ir


دبستان حضرت زینب
 

 http://hazrat-zeynab.khschool.ir


متوسطه دوره اول دیانت
 

 http://diyanat.khschool.ir


مرکزآموزشی نابینایان تقوا
 

 http://taghva.khschool.ir


هنرستان شهید آقاسی زاده
 

 http://aghasizade.khschool.ir


هنرستان فنی و حرفه ای عالمه
 

 http://alemeh.khschool.ir


هنرستان هنرآفرینان 2
 

 http://honarafarinan2.khschool.ir


کارشناسی فناوری اطلاعات تبادکان
 

 http://fanavari10.khschool.ir


متوسطه اول
 

 http://motevaseteh1.khschool.ir


فناوری اطلاعات و هوشمندسازی مدارس
 

 http://fanavarizaveh.khschool.ir


خانه و مدرسه
 

 http://khanehvamadreseh.khschool.ir


کارشناسی سنجش آموزش پرورش شهرستان فیروزه
 

 http://sanjesh1664.khschool.ir


دبیرستان نمونه دولتی الزهرا بجستان
 

 http://azzahra-bajestan.khschool.ir


دبستان دخترانه شهید حسین زاده زین آباد
 

 http://sh-hoseinzadeh.khschool.ir


مجتمع آموزشی و پرورشی شهید کاوه فخرآباد
 

 http://msh-kaveh.khschool.ir


راهنمایی شهید یارمحمدی فخرآباد
 

 http://sh-yarmohammadi.khschool.ir


دبستان شهید آخوندی فخرآباد
 

 http://sh-akhondi.khschool.ir


آموزشگاه راهنمایی دخترانه مریم فخرآباد
 

 http://h-maryam1680.khschool.ir


دبستان دخترانه شرف فخرآباد
 

 http://sharaf1680.khschool.ir


راهنمایی شهید باهنر یونسی
 

 http://sh-bahonar1680.khschool.ir


راهنمایی شهید رفعتی مزار
 

 http://sh-rafati.khschool.ir


راهنمایی دخترانه نمونه دولتی مهندس سربازبجستان
 

 http://hm-sarbaz.khschool.ir


راهنمایی پسرانه شهید رجایی مرندیز
 

 http://sh-rajayi1680.khschool.ir


راهنمایی دخترانه عترت مرندیز
 

 http://etrat1680.khschool.ir


دبستان پسرانه عطار مرندیز
 

 http://attar1680.khschool.ir


دبستان دخترانه زینب س مرندیز
 

 http://zeynab1680.khschool.ir


مرکز آموزشی مشکلات ویژه یادگیری ادیب بجستان
 

 http://ld-adib1680.khschool.ir


راهنمایی شبانه روزی دخترانه کمال تربیت بجستان
 

 http://kamal-tarbiat.khschool.ir


آموزشگاه استثنایی طلوع بجستان
 

 http://es-tolooe1680.khschool.ir


مجتمع آموزشی وپرورشی شهید تندگویان جزین
 

 http://msh-tondgooyan.khschool.ir


راهنمایی پسرانه یاسر جزین
 

 http://yaser-jazin.khschool.ir


راهنمایی دخترانه ساره جزین
 

 http://sareh-jazin.khschool.ir


دبستان دخترانه سمیه جزین
 

 http://somayyeh-jazin.khschool.ir


دبستان پسرانه عمارجزین
 

 http://ammar-jazin.khschool.ir


دبستان پسرانه شهید رییس زاده بجستان
 

 http://sh-raeiszadeh.khschool.ir


راهنمایی پسرانه شهیدابوالقاسم کفاش بجستان
 

 http://sh-kaffash.khschool.ir


مجتمع آموزشی وپرورشی آیت اله بهجت بجستان
 

 http://m-ayatollahbehjat.khschool.ir


مجتمع آموزشی و پرورشی شهید صیادشیرازی
 

 http://m-sayyadshirazi.khschool.ir


دبستان پسرانه حاج احمد نقره بجستان
 

 http://Noghreh-bajestan.khschool.ir


راهنمایی شبانه روزی پسرانه امام رضا (ع) بجستان
 

 http://emamreza1680.khschool.ir


راهنمایی دخترانه ام الشهداء بجستان
 

 http://ommoshohada.khschool.ir


دبیرستان شبانه روزی دخترانه خاتم الانبیاء بجستان
 

 http://khatamolanbiya.khschool.ir


هنرستان فنی حرفه ای دخترانه فرزانگان بجستان
 

 http://farzanegan-bajestan.khschool.ir


مجتمع آموزشی وپرورشی شهید همت
 

 http://msh-hemmat.khschool.ir


دبیرستان نمونه دولتی شهید سیدمحمد مدنی بجستان
 

 http://sh-madani.khschool.ir


دبیرستان شبانه روزی امام خمینی (ره) بجستان
 

 http://emamkhomayni1680.khschool.ir


راهنمایی دخترانه رهروان زینب یونسی
 

 http://rahrovanezeynab.khschool.ir


دبستان پسرانه شهیدمحمدپهلوانپور یونسی
 

 http://sh-pahlavanpoor.khschool.ir


هنرستان دخترانه کاردانش غفورزاده بجستان
 

 http://ghafoorzadeh.khschool.ir


مجتمع آموزشی و پرورشی شهید برونسی بجستان
 

 http://msh-boronsi.khschool.ir


دبیرستان شهید حسینی زین آباد(دوره اول)
 

 http://sh-hoseini.khschool.ir


دبستان دخترانه 22 بهمن بجستان
 

 http://dabestan22bahman.khschool.ir


اردوگاه شهید هاشمی نژاد
 

 http://ordoohasheminejad1.khschool.ir


خواف
 

 http://tarbiatbadani.khschool.ir


گروه ریاضی متوسطه ناحیه 7 مشهد
 

 http://riazin7.khschool.ir


دبستان حضرت آسیه-رباط سنگ
 

 http://asiye.rokh.khschool.ir


كارشناسي آموزش متوسطه شهرستان فريمان
 

 http://motevasete1612.khschool.ir


روابط عمومی در مدارس زبرخان
 

 http://ravabetomoomizebarkhan.khschool.ir


دبستان دانش
 

 http://danesh1.khschool.ir


كارشناسي سنجش آموزش و پرورش فريمان
 

 http://sanjesh1612.khschool.ir


سایت آموزشی
 

 http://amir.khschool.ir


اردوگاه ثامن الحجج (ع)مشهد
 

 http://ordoosamen1.khschool.ir


دبیرستان استقلال
 

 http://dabirestan-steghlal.khschool.ir


دبیرستان دخترانه دلیری ( دوره اول )
 

 http://rdda


هنرستان غیردولتی نگرش هنر
 

 http://negaresh-honar.khschool.ir


هنرستان خواجه نصیر زاوه
 

 http://khajeh-nasir.khschool.ir


مجتمع شهیدعابدینی کاهیجه
 

 http://abedini.khschool.ir


سازمان دانش آموزی شهرستان جوین
 

 http://sdjovein


دبستان مهندس مهدی رحمانی فرد
 

 http://Rahmani.khschool.ir


امتحانات
 

 http://sanjesh1643.khschool.ir


هنرستان كاردانش شهید اول
 

 http://sh-aval.khschool.ir


کارشناسی تربیت بدنی آ.پ نیشابور
 

 http://tban.khschool.ir


کارشناسی ارزیابی عملکردپیش دبستانی شهرستان نیشابور
 

 http://pish.khschool.ir


آموزش متوسطه آ.پ نیشابور
 

 http://Amouzesh.khschool.ir


کارشناسی فناوری
 

 http://it.khschool.ir


کارشناسی سلامت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی-مدیریت آموزش و پرورش نیشابور
 

 http://Salamat.khschool.ir


فناوری ناحیه5
 

 http://fan5test.khschool.ir


گروه علوم تجربی راهنمایی آموزش و پرورش گناباد
 

 http://oloom.khschool.ir


کارشناسی مشاوره تربیتی زاوه
 

 http://moshavereh.khschool.ir


آمار و فناوری و آموزش نیروی انسانی زاوه
 

 http://itzaveh.khschool.ir


کارشناسی حسابداری و اموال آموزش و پرورش شهرستان فیروزه
 

 http://h1664.khschool.ir


گروه کامپیوتر فنی و حرفه ای و كاردانش
 

 http://computern7.khschool.ir


اردوگاه
 

 http://ordoojavadolaeme1.khschool.ir


دبستان پسرانه بلال حبشی
 

 http://balal.khschool.ir


دبستان هیات امنایی ایوب نصیرزاده ناحیه یک مشهد مقدس
 

 http://nasirzade.khschool.ir


راهنمایی دخترانه صداقت
 

 http://sedaghat.khschool.ir


مرکز متوسطه حرفه ای آفرینش
 

 http://afarinesh.khschool.ir


دبیرستان دخترانه حضرت زهرا
 

 http://kosar3.khschool.ir


دبیرستان پسرانه مالک اشتر
 

 http://MAHS.KHSCHOOL.IR


دبیرستان امام خمینی
 

 http://emamkhomeini7.khschool.ir


دبیرستان نرجس شرفخانی
 

 http://narjes-sh.khschool.ir


مجتمع آموزشی شهید بهشتی حکم آباد
 

 http://hokmabad.khschool.ir


گروه معارف شهرستان کاشمر
 

 http://maaref1.khschool.ir


مدرسه ی ابتدایی منتظر قائم تربت حیدریه
 

 http://montazer.khschool.ir


گروه علوم اجتماعی راهنمایی آموزش و پرورش گناباد
 

 http://gegtemayi.khschool.ir


گروه هنر راهنمایی آموزش و پرورش گناباد
 

 http://gart.khschool.ir


دبیرستان علامه حلی2
 

 http://helli2.khschool.ir


دبستان غیر دولتی نگین
 

 http://negin.khschool.ir


گروه شیمی آموزش و پرورش گناباد
 

 http://gshimi.khschool.ir


کارشناسی آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات
 

 http://fanavari.khschool.ir


گروه جغرافیای آموزش و پرورش گناباد
 

 http://joghrafi.khschool.ir


کارشناسی سنجش آموزش و پرورش شهرستان گناباد
 

 http://gsanjesh.khschool.ir


گروه ساخت و تولید آموزش و پرورش گناباد
 

 http://sakht.khschool.ir


نمایندگی آموزش و پرورش کاخک - گناباد
 

 http://kakhk.khschool.ir


هنرستان کاردانش شهید شهیدی
 

 http://shahidi1698.khschool.ir


هنرستان پسرانه سید جمال الدین اسدآبادی
 

 http://seyedjamal.khschool.ir


مدرسه غیر انتفاعی آینده سازان
 

 http://ayandeh.khschool.ir


مجتمع آموزشی شهیدبرونسی
 

 http://DDB.khschool.ir


مجتمع آموزشی حضرت زینب
 

 http://mhz.khschool.ir


آموزشگاه رحیمی
 

 http://rahimi.khschool.ir


امامت
 

 http://Emamatn1.khschool.ir


quran.golbahar.khschool.ir
 

 http://qn.golbahar.khschool.ir


test11
 

 http://test11.khschool.ir


کارشناسی تکنولوزی گروههای آموزشی ناحیه3
 

 http://techgrn3.khschool.ir


مدرسه شاهد هاشمی
 

 http://hashemi.khschool.ir


كارشناسي تربيت بدني
 

 http://sport7.khschool.ir


امور اداری
 

 http://edarijovein


پیش دبستانی تابان
 

 http://taban.khschool.ir


گروه آموزشی ادبیات فارسی قطب شهید مدرس
 

 http://adab-kashmar.khschool.ir


گروه عربی شهرستان کاشمر(قطب شهید مدرس)
 

 http://arabikashmar.khschool.ir


گروه آموزشی علوم اجتماعی قطب شهید مدرس
 

 http://ejtemaee-kashmar.khschool.ir


گروه آموزشی جغرافی قطب شهید مدرس
 

 http://geo-torshiz.khschool.ir


گروه آموزشی تاریخ قطب شهید مدرس
 

 http://tarikh-kashmar.khschool.ir


گروه آموزشی شیمی قطب شهید مدرس
 

 http://shimi-kashmar.khschool.ir


گروه آموزشی فیزیک قطب شهید مدرس
 

 http://fizik-kashmar.khschool.ir


گروه آموزشی زیست شناسی قطب شهید مدرس
 

 http://bio-kashmar.khschool.ir


گروه آموزشی ریاضی دوره دوم شهرستان کاشمر
 

 http://riazikashmar.khschool.ir


گروه زبان انگلیسی متوسطه دوم
 

 http://english-kashmar.khschool.ir


گروه آموزشی مکانیک قطب شهید مدرس
 

 http://mecanic-kashmar.khschool.ir


گروه آموزشی برق(الکتروتکنیک-الکترونیک)
 

 http://electric-kashmar.khschool.ir


گروه آموزشی کامپیوتر قطب شهید مدرس
 

 http://computer.khschool.ir


گروه آموزشی خیاطی قطب شهید مدرس
 

 http://khayati-kashmar.khschool.ir


گروه کار و فناوری کاشمر(قطب شهید مدرس)
 

 http://karfan.khschool.ir


گروه آموزشی آمادگی دفاعی قطب شهید مدرس
 

 http://defaee-kashmar.khschool.ir


کانون فرهنگی شهید مرادیان بجستان
 

 http://sh-moradiyan.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی حجاب چناران
 

 http://kd1614.khschool.ir


کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
 

 http://Techno.khschool.ir


حقوقي،املاك و حمايت قضايي
 

 http://hoghooghi.khschool.ir


مجمع خیرین مدرسه ساز
 

 http://madresesazantorbat.khschool.ir


کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی مدیریت آموزش وپرورش نیشابور
 

 http://ktga.khschool.ir


کارشناسی گروههای آموزشی گناباد
 

 http://kga.khschool.ir


آزمایشگاه مرکزی ابوریحان بیرونی شهرستان بجستان
 

 http://abureyhan-bajestan.khschool.ir


گروه تاریخ متوسطه آموزش و پرورش گناباد
 

 http://history.khschool.ir


گروه کاروفناوری سبزوار
 

 http://fanavari55.khschool.ir


گروه گرافیک آموزش و پرورش گناباد
 

 http://graphic.khschool.ir


کارشناسی پژوهش و تحقیقات
 

 http://Kp.khschool.ir


کارشناسی آموزش ابتدایی و پیش دبستانی شهرستان نیشابور
 

 http://Ebtedaee.khschool.ir


کارشناسی تعاون آموزش و پرورش شهرستان فیروزه
 

 http://taavon1664.khschool.ir


آموزشگاه دخترانه دکتر معزی داورزن(متوسطه اول)
 

 http://moezi1671.khschool.ir


فرهنگی و هنری
 

 http://fh.golbahar.khschool.ir


دبستان شکوفا
 

 http://shekofa.khschool.ir


دبستان کمال
 

 http://Kamal.khschool.ir


گروه آمادگی دفاعی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان نیشابور
 

 http://defaee.khschool.ir


کارشناس راهنمایی آموزش پرورش فیروزه
 

 http://rahnamai1664.razaviedu.ir


کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی آ.پ نیشابور
 

 http://Sanjesh1690.khschool.ir


گروه ریاضی راهنمایی
 

 http://Math1.khschool.ir


پژوهشسرا وآزمایشگاه رباتیک شهید حسامی
 

 http://Hesami.lab.khschool.ir


مدرسه ابتدایی کرامت
 

 http://Keramat1.khschool.ir


ابتدایی پسرانه ابوذر
 

 http://Abozar.khschool.ir


ابتدایی امام رضا(ع)
 

 http://Reza.khschool.ir


دبستان اویس قرنی
 

 http://ovis.khschool.ir


دبستان پسرانه شاهد 15
 

 http://shahedrahimi.khschool.ir


دبستان پسرانه شهید حبیب ا... قاسمی
 

 http://Ghasemi.khschool.ir


دبستان شهید رجبعلی تختی
 

 http://takhti.khschool.ir


دبستان شهید غلامرضا اصغری
 

 http://asghari.khschool.ir


ابتدایی شهیدرضایی
 

 http://RPR.khschool.ir


دبستان شهید کاوه
 

 http://dshk.khschool.ir


شهید مسعود اختری
 

 http://akhtari.khschool.ir


دبستان شهید صدوقی
 

 http://sadoghi.khschool.ir


مدرسه قرآنی صابری - ناحیه یک مشهد مقدس
 

 http://saberi.khschool.ir


دبستان طیب
 

 http://tayeb.khschool.ir


دبستان صالحیار
 

 http://Sal.khschool.ir


ابتدایی پسرانه مهر
 

 http://DPMehr.khschool.ir


دبستان پسرانه هدایت
 

 http://dph.khschool.ir


ابتدائی دخترانه اطهر
 

 http://athar.khschool.ir


دبستان بهار
 

 http://baharn1.khschool.ir


دبستان دخترانه تربیت
 

 http://DDT.khschool.ir


ابتدایی حجاب
 

 http://DDA.khschool.ir


دبستان دخترانه سوسن
 

 http://sousan.khschool.ir


ابتدایی شهید احمد مدیری
 

 http://Mod.khschool.ir


ابتدایی شهید لکزایی
 

 http://Lkzayy.khschool.ir


دبستان شهیدسید یحیی بحرانی
 

 http://bahrani.khschool.ir


ابتدایی شهیدبرونسی
 

 http://bronci.khschool.ir


ابتدایی باغبان
 

 http://Adba.khschool.ir


دبستان دخترانه صفورا
 

 http://Safora.khschool.ir


دبستان طوبی
 

 http://toba.khschool.ir


دبستان دخترانه عترت
 

 http://etrat.khschool.ir


دبستان دخترانه فهیمه
 

 http://fahime.khschool.ir


دبستان دخترانه نسیبه
 

 http://nosibeh.khschool.ir


دبستان دخترانه نور
 

 http://DDNO.khschool.ir


دبستان دخترانه صدیقی
 

 http://Seddighy.khschool.ir


راهنمایی ایمان
 

 http://iman.khschool.ir


راهنمایی شهدای محراب
 

 http://RPSH.khschool.ir


دبیرستان پسرانه شهید علی محمدگلشن(دوره اول)
 

 http://golshan.khschool.ir


راهنمایی شهید غلامحسین علی اصغری
 

 http://Asg.khschool.ir


دبیرستان دوره اول شهید محلاتی
 

 http://Rshm.khschool.ir


راهنمایی شهید مطهری
 

 http://Motahari.khschool.ir


راهنمایی پسرانه شهید عبدالله نیک خلق
 

 http://nik.khschool.ir


راهنمایی پسرانه شهید چراغچی
 

 http://Rpch.khschool.ir


راهنمایی شهیدرحیم زاده
 

 http://Rahim.khschool.ir


متوسطه ی اول لقمان حکیم
 

 http://loghman.khschool.ir


راهنمایی پسرانه شهید محمد جمال فرید زاده
 

 http://farid zadeh.kh.ir


دبیرستان پسرانه والفجر (دوره اول ) ناحیه یک مشهد
 

 http://Rv1.khschool.ir


راهنمایی دخترانه ارشاد
 

 http://ershad.khschool.ir


راهنمایی دخترانه حضرت خدیجه
 

 http://rdh.khschool.ir


راهنمایی دخترانه سمانه
 

 http://RDS.khschool.ir


راهنمایی دخترانه سیزده آبان
 

 http://sa.khschool.ir


راهنمایی عدالت
 

 http://Rdad.khschool.ir


راهنمایی خدابنده
 

 http://Rpkh.khschool.ir


راهنمایی دخترانه نرجس-رجايي
 

 http://rn.khschool.ir


مدرسه راهنمایی دخترانه فردوسی
 

 http://rdf.khschool.ir


دبیرستان شاهد بابانظر (دوره اول)
 

 http://Nazar.khschool.ir


دبیرستان شاهد زکیه
 

 http://shz.khschool.ir


دبیرستان آسیه دوره اول
 

 http://Asiya.khschool.ir


دبیرستان امیرکبیر
 

 http://amirkabir.khschool.ir


دبیرستان حاج تقی آقا بزرگ
 

 http://htab.khschool.ir


دبیرستان شهید علی ترابی
 

 http://Torabi.khschool.ir


دبیرستان حافظ
 

 http://Hafez.khschool.ir


متوسطه عصمت
 

 http://Esmat.khschool.ir


دبیرستان دخترانه نرجس
 

 http://DDN.khschool.ir


دبیرستان دخترانه شاهد نصرت
 

 http://Nosrat.khschool.ir


هنرستان سینا
 

 http://Sinai.khschool.ir


هنرستان حرفه ای دخترانه بدیع
 

 http://badi.khschool.ir


ابتدایی غیر دولتی بهار آزادی
 

 http://Spring.khschool.ir


بشیر
 

 http://bashir.khschool.ir


دبستان دخترانه سزاوار رحمت
 

 http://sezavar.khschool.ir


راهنمایی غیرانتفاعی دخترانه محدثه
 

 http://mohadese.khschool.ir


دبیرستان دخترانه آهنچی
 

 http://Ahanche.khschool.ir


مدرسه راهنمایی دخترانه آهنچی
 

 http://Rda.khschool.ir


دبیرستان ام ابیها
 

 http://omeabiha.khschool.ir


هنرستان کاردانش رحیم زاده
 

 http://rahimzadeh.khschool.ir


دبستان غیرانتفاعی بنت الهدی
 

 http://bh.khschool.ir


دبیرستان مرضیه
 

 http://Marzieh.khschool.ir


راهنمایی دخترانه بشارت
 

 http://RDB.khschool.ir


دبستان امام هادی (ع)
 

 http://emamhadi.khschool.ir


ابتدایی شهید اسفندیاری
 

 http://Asf.khschool.ir


دبستان دخترانه عذرا رحمانی فرد
 

 http://orf.khschool.ir


دبیرستان ال طه
 

 http://DTaha.khschool.ir


مجتمع ایثارگران شهید کاوه
 

 http://kaveh.khschool.ir


دبیرستان شاهد شیخ انصاری
 

 http://DPAn.khschool.ir


ابتدایی چهارده معصوم(ع)
 

 http://14M.khschool.ir


دبستان شهید منظور المهدی
 

 http://mz.khschool.ir


ابتدایی عرش
 

 http://APAr.khschool.ir


دبستان شهیدرجایی
 

 http://DPRa.khschool.ir


مدرسه راهنمایی شهید هاشمی نژاد
 

 http://hasheminejad.khschool.ir


راهنمایی دخترانه تکتم
 

 http://toktam.khschool.ir


راهنمایی دخترانه عطیه
 

 http://Rdat.khschool.ir


دبیرستان دخترانه نرجس دوره اول
 

 http://RDN.khschool.ir


دبیرستان آقا مصطفی خمینی ناحیه1مشهدمقدس
 

 http://am2.khschool.ir


دبیرستان آزرم2
 

 http://DDAZ.khschool.ir


دبیرستان شهید تدین
 

 http://Tadayon.khschool.ir


دبیرستان عصمت2
 

 http://Smat.khschool.ir


هنرستان عارفه
 

 http://Arifa.khschool.ir


هنرستان کارو دانش جلیل نصیرزاده
 

 http://Hkn.khschool.ir


دبیرستان پسرانه عدالتیان
 

 http://Edalat.khschool.ir


دبیرستان حضرت فاطمه (س)
 

 http://hf.khschool.ir


راهنمایی دخترانه رسالت
 

 http://resalat.khschool.ir


ابتدایی پسرانه امام خمینی(ره)
 

 http://DPAmam.khschool.ir


شهدای سیس آباد
 

 http://cisabad.khschool.ir


دبستان پسرانه بهمن
 

 http://Bahman.khschool.ir


دبستان دخترانه بهمن
 

 http://DDba.khschool.ir


دبستان دخترانه عبدالمجید مهیار 2
 

 http://Mahyar.khschool.ir


دبیرستان شهدای سیس آباد
 

 http://DSHCIS.khschool.ir


راهنمایی پسرانه کسایی
 

 http://kasai.khschool.ir


راهنمایی دخترانه جلال آبادی
 

 http://Jalal.khschool.ir


دبیرستان دخترانه عفیفه
 

 http://Ddaf.khschool.ir


دبیرستان دخترانه آزرم1
 

 http://Azarm.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی ادب و هنر ناحیه 1 مشهد
 

 http://kp1601.khschool.ir


کانون مدرس ناحیه 1
 

 http://kd1601.khschool.ir


دبستان دخترانه گیوه چی
 

 http://DGh.khschool.ir


ابتدایی پسرانه گیوه چی
 

 http://Ghiveh.khschool.ir


عفاف
 

 http://DEfaf.khschool.ir


دبیرستان حسینی محراب
 

 http://Hmehrab.khschool.ir


parsa.khschool.ir
 

 http://parsa.khschool.ir


هنرستان امام جواد(ع)
 

 http://Hpj.khschool.ir


هنرستان کارودانش حافظ
 

 http://HDH.khschool.ir


دبیرستان امام محمد باقر(ع)
 

 http://DPM.khschool.ir


هنرستان تربیت بدنی آیت الله خامنه ای ودبیرستان فردوسی
 

 http://ferdosi.khschool.ir


مدرسه راهنمایی کرامت
 

 http://Keramat2.khschool.ir


دبستان عطوفت
 

 http://otofat.khschool.ir


کاردانش محمودیه یک خیامی
 

 http://Mah.khschool.ir


رفعت
 

 http://Rafat.khschool.ir


راهنمایی دخترانه علی ابن ابیطالب
 

 http://aat.khschool.ir


دبیرستان دخترانه الزهرا
 

 http://azahra.khschool.ir


دبستان دخترانه شهید مرادی
 

 http://moradi.khschool.ir


پژوهش سرای دانش آموزی ناحیه یک مشهد
 

 http://src.khschool.ir


دبیرستان دخترانه مصلی نژاد
 

 http://DDM.khschool.ir


راهنمایی دخترانه ناظرزاده
 

 http://Nazer.khschool.ir


مرکز اختلالت یادگیری
 

 http://matnvy.khschool.ir


دبیرستان دوره اول متوسطه صالح
 

 http://Rsal.khschool.ir


هنرستان حرفه ای حوا
 

 http://havva.khschool.ir


ابتدایی ناظرزاده
 

 http://ADNa.khschool.ir


دبیرستان پیامبر اعظم(ص)
 

 http://payambar.khschool.ir


دبیرستان امام علی (ع)
 

 http://Dpa.khschool.ir


مهر آفرینان
 

 http://mehr.khschool.ir


آموزشگاه از راه دور ایثار
 

 http://isar.khschool.ir


صاحب الزمان(عج)
 

 http://Rdaz.khschool.ir/cp


دبیرستان جفایی
 

 http://Dpg.khschool.ir


راهنمایی دخترانه سروقد
 

 http://sarvghad.khschool.ir


مدرسه ابتدایی فرهنگ
 

 http://Farhang.khschool.ir


دبستان شهید جواهری
 

 http://javaheri.khschool.ir


مدرسه راهنمایی انقلاب اسلامی
 

 http://enghelab.khschool.ir


دبیرستان دخترانه کیمیا قلم (دوره اول)
 

 http://kimiya.khschool.ir


دبیرستان پسرانه میرزا کوچک خان ( دوره دوم )
 

 http://mkh.khschool.ir


دبیرستان هفتم تیر
 

 http://haftometir.khschool.ir


دبیرستان دخترانه 17 شهریور ( دوره دوم )
 

 http://17sh.khschool.ir


دبیرستان پسرانه شاهد فردوسی ( دوره دوم )
 

 http://dshf.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی فارابی ناحیه 2 مشهد
 

 http://kp1602.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی تربیت ناحیه 2 مشهد
 

 http://kd1602.khschool.ir


مرکز آموزشی راهنمایی استعداد های درخشان شهید هاشمی نژاد 2
 

 http://hasheminezhad2.khschool.ir


دبستان پسرانه ابن سینا
 

 http://ebnesina.khschool.ir


دبستان دخترانه اکبرزاده
 

 http://Akbarzade3.khschool.ir


دبستان شهید سالیانی ناحیه3 مشهد
 

 http://saliyani.khschool.ir


دبیرستان پسرانه امیر معزی (دوره اول)
 

 http://amirmoezi1.khschool.ir


مدرسه راهنمایی دخترانه بخارایی
 

 http://Bokharai3.khschool.ir


دبیرستان پسرانه سلمان پارسی- دوره اول- ناحيه 3 مشهد
 

 http://salman-pn3.khschool.ir


مدرسه راهنمایی شاهد تکتم ناحیه ی 3 مشهد
 

 http://toktam33.khschool.ir


دبیرستان پسرانه شهید محولاتی
 

 http://mahvelati.khschool.ir


دبیرستان دخترانه شاهد ارض اقدس
 

 http://arzeaghdas.khschool.ir


دبیرستان پسرانه شهید مهدی حکمت
 

 http://hekmat.khschool.ir


هنرستان دانش و هنر
 

 http://daneshohonar.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی لاله ناحیه 3 مشهد
 

 http://kd1603.khschool.ir


دبیرستان علامه حلی1
 

 http://helli1.khschool.ir


دبیرستان دخترانه آزادگان ناحیه3 مشهد
 

 http://azadgan.khschool.ir


راهنمایی پسرانه امیر معزی 2
 

 http://amirmoezi2.khschool.ir


هنرستان بازرگانی و حرفه ای کوشا
 

 http://koosha.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی فرخ ناحیه3مشهد
 

 http://kf1603.khschool.ir


دبیرستان دخترانه سعدی
 

 http://sadi3.khschool.ir


هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه بزرگسالان شهید دکتر بهشتی2 -ناحیه 3 مشهد
 

 http://beheshti2.khschool.ir


مدرسه راهنمایی دکتر هشترودی
 

 http://drhashtroodi.khschool.ir


هنرستان پسرانه متقیان میلانی
 

 http://milani.khschool.ir


هنرستان دولتي دخترانه کاردانش کیمیا
 

 http://kimia.khschool.ir


پژوهش سرای شهید علیمحمدی
 

 http://sh-alimohamadi.khschool.ir


پژوهش سرای دانش آموزی ملاصدرا
 

 http://molasadra.khschool.ir


مدرسه ابتدایی دخترانه شهید شیرودی
 

 http://shiroudi.khschool.ir


مدرسه راهنمایی شهید محمودی
 

 http://shm.khschool.ir


راهنمایی دخترانه شهید حاتمی
 

 http://hatami.khschool.ir


راهنمائی پسرانه شاهد32 (شهید شوشتری)
 

 http://shahed32.khschool.ir


دبیرستان پسرانه شاهدیادگاران امام خمینی(ره)
 

 http://sh-emam.khschool.ir


دبیرستان شهید فرازی 2
 

 http://Farazi2.khschool.ir


دبستان پسرانه قدس
 

 http://ghods.khschool.ir


دبستان پسرانه سجاد(ع)
 

 http://sajjad.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی رشد
 

 http://roshd4.khschool.ir


دبیرستان هیئت اُمنایی شهید دستغیب- آموزش و پرورش ناحیه 4 مشهد مقدس
 

 http://dastgheib.khschool.ir


دبیرستان نمونه دولتی زنده یاد صادقی
 

 http://sadeghi.khschool.ir


كانون فرهنگي تربيتي آيه ناحيه 4 مشهد
 

 http://kd1604.khschool.ir


هنرستان کاردانش ابوریحان
 

 http://a.khschool.ir


هنرستان کار دانش عباس صیرفی
 

 http://honarestanseirafi.khschool.ir


دبستان دخترانه رضوان
 

 http://rezvan.khschool.ir


پژوهشسرای رویان
 

 http://royan.khschool.ir


دبیرستان دخترانه پویندگان رسالت (دوره اول)
 

 http://rpoyandegan.khschool.ir


مدرسه راهنمایی شهید مداح حسینی
 

 http://shmh.khschool.ir


مدرسه راهنمایی استاد شهریار
 

 http://shahriar.khschool.ir


آموزشگاه راهنمایی اسماء
 

 http://asma.khschool.ir


آموزشگاه راهنمایی امجدی
 

 http://amjadi.khschool.ir


مدرسه راهنمایی ایثار
 

 http://esar.khschool.ir


آموزشگاه راهنمایی سمانه
 

 http://samane.khschool.ir


آموزشگاه راهنمایی فائزه
 

 http://faeze.khschool.ir


اموزشگاه راهنمایی معاد
 

 http://moad.khschool.ir


دبیرستان آیت ا... طالقانی
 

 http://a-taleghani.khschool.ir


هنرستان شهید اول
 

 http://Sh1.khschool.ir


دبیرستان هوشمند بنت الهدی صدر
 

 http://bentolhoda.khschool.ir


دبیرستان شهید حسینی محراب 1
 

 http://sh.h.mehrab.khschool.ir


دبیرستان هدایت
 

 http://hedaiat.khschool.ir


دبیرستان وحید
 

 http://vahid.khschool.ir


دبیرستان نمونه دولتی امام حسین علیه السلام-(آینده سازان سابق)
 

 http://ndih5.khschool.ir


دبیرستان شاهد معراج
 

 http://sh.meraj.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی امید انقلاب ناحیه 5 مشهد
 

 http://kd1605.khschool.ir


دبیرستان شهرآراء (1)
 

 http://shahrara.khschool.ir


آموزشگاه راهنمایی پیروزی
 

 http://piroozi.khschool.ir


دبیرستان عصمتیه(دوره اول)
 

 http://esmatie.khschool.ir


دبیرستان حضرت زینب(س)
 

 http://h.zinab.khschool.ir


دبیرستان مصلی
 

 http://mosalla.khschool.ir


آموزشگاه راهنمایی امام علی(ع)
 

 http://emamalirah.khschool.ir


آموزشگاه پسرانه شهید ایوب فرشتیان
 

 http://a.fershtian.khschool.ir


آموزشگاه راهنمایی دکتر حداد
 

 http://dr.haddad.khschool.ir


هنرستان فنی امام خمینی (ره)
 

 http://emamkhomeyni.khschool.ir


مدرسه راهنمایی شهید صیاد شیرازی
 

 http://shsayad.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی میثاق ناحیه 5 مشهد
 

 http://kp1605.khschool.ir


دبیرستان حبیب الله عدالتیان
 

 http://edalatian.khschool.ir


دبیرستان فاطمیه (س)
 

 http://fatemye.khschool.ir


پژوهشسرا و آزمایشگاه مرکزی ابوریحان
 

 http://pam-aboreyhan.khschool.ir


دبیرستان شاهد راهیان ولایت
 

 http://sh.rahian.khschool.ir


دبیرستان پسرانه جوادالائمه (ع)
 

 http://javad-alaeme.khschool.ir


دبیرستان شهید آوینی(دوره اول)
 

 http://avini5.khschool.ir


هنرستان کار دانش محمودیه 5
 

 http://m5.khschool.ir


مدرسه راهنمایی نمونه دولتی حاج حسن برزگر
 

 http://nbarzegar.khschool.ir


مدرسه راهنمایی نمونه دولتی افشارنژاد
 

 http://nafshar.khschool.ir


هنرستان کاردانش شهید نواب اصفهانی
 

 http://n.esfahani.khschool.ir


دبیرستان رستگار مقدم
 

 http://r.moghaddam.khschool.ir


دبستان شاهد طاها
 

 http://taha.khschool.ir


دبیرستان شهید همتیان دوره اول ناحیه 5 مشهد
 

 http://hemmatian-n5.khschool.ir


مدرسه راهنمایی گرجستانی ناحیه5 مشهد
 

 http://gorjestani.khschool.ir


دبستان پسرانه دکترعلی شهرستانی
 

 http://shahrestani.khschool.ir


دبستان پسرانه شاهد 24
 

 http://shahed24.khschool.ir


شفيعي منفرد
 

 http://shafieimn.khschool.ir


دبستان پسرانه عابس ناحیه 7 مشهد
 

 http://abes.khschool.ir


دبستان پسرانه فرهنگیان
 

 http://farhangian.khschool.ir


دبستان دخترانه فرزین فر
 

 http://farzinfar.khschool.ir


دبستان شهيد رجبي
 

 http://shahidr.khschool.ir


دبستان دخترانه صدف
 

 http://sadaf.khschool.ir


دبستان دخترانه فرهنگیان 1
 

 http://farhangian1.khschool.ir


دبستان جوانه ها
 

 http://javaneha.khschool.ir


راهنمایی پسرانه پیام انقلاب
 

 http://payam.khschool.ir


****دبیرستان شهيد آيت الله سعيدي***
 

 http://saeedi2.khschool.ir


مدرسه راهنمایی شهید جواد جامی خراسانی
 

 http://jami.khschool.ir


دبیرستان شهید قرنی
 

 http://gharani.khschool.ir


مجتمع آموزشي وپرورشي باقر العلوم
 

 http://meraj.khschool.ir


آموزشگاه پسرانه شهید سید محمد کاخکی
 

 http://shkakhki.khschool.ir


راهنمایی پسرانه حمزه سید الشهداء
 

 http://hamze.khschool.ir


آموزشگاه آیین اسلام(متوسطه دوره اول)
 

 http://ayin.khschool.ir


راهنمایی دخترانه رازی
 

 http://hakimiyan.khschool.ir


دبیرستان دوره اول دارالفنون
 

 http://daralfonon.khschool.ir


راهنمايي شهيد قويدل
 

 http://ghvi.khschool.ir


دبيرستان پسرانه شاهد ( دوره اول )شهيد صياد شيرازي
 

 http://shahed26.khschool.ir


راهنمایی دخترانه وصال
 

 http://vesal.khschool.ir


دبیرستان پسرانه امام خمینی (ره)
 

 http://emamkhomeini.khschool.ir


دبیرستان جابرابن حیان
 

 http://jaber.khschool.ir


دبیرستان پسرانه شهید بهشتی
 

 http://beheshti.khschool.ir


آموزشگاه متوسطه دوره دوم سمیه
 

 http://somayeh.khschool.ir


دبیرستان و پیش دانشگاهی فاطمه امیری
 

 http://amiri.khschool.ir


دبیرستان دخترانه تحقیقی
 

 http://dtahghighi.khschool.ir


آموزشگاه زهرای مرضیه(س)
 

 http://zahrayemarziyeh.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی استقلال ناحیه6 مشهد
 

 http://kd1606.khschool.ir


ابتدايي دخترانه غيردولتي متقين
 

 http://motahghin.khschool.ir


دبیرستان افشار(دوره اول)- نوبت باهنر
 

 http://afsharn7b.khschool.ir


محمدخاني
 

 http://mohammadkhani.khschool.ir


هنرستان رهروان زینب(س)
 

 http://rahrovanz.khschool.ir


دبيرستان دخترانه هدي
 

 http://hoda.khschool.ir


دبیرستان پسرانه سید رضی
 

 http://seyedrazi.khschool.ir


دبیرستان افشار(دوره اول)-رجایی
 

 http://afsharn7r.khschool.ir


پارك علم وفناوري ناحيه 6مشهد
 

 http://park.khschool.ir


پژوهشسراي دانش آموزي ورباتيك
 

 http://robotic.khschool.ir


دبیرستان پسرانه ثارا...
 

 http://sarallah.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی فلسطین ناحیه 6 مشهد
 

 http://kp1606.khschool.ir


دبيرستان پسرانه شاهد ثارالله
 

 http://sarallah1.khschool.ir


دبيرستان غير انتفائي شرف
 

 http://sharaf.khschool.ir


دبیرستان و پیش دانشگاهی رافتی
 

 http://rafati.khschool.ir


دبیرستان سید احمد خمینی(ره)
 

 http://s-a-khomeini.khschool.ir


دبستان محمد واعظ شهیدی-ناحیه 7 مشهد
 

 http://vaezshahidi.khschool.ir


دبیرستان دخترانه فرزانه
 

 http://farzane3.khschool.ir


دبيرستان فرهنگيان ثارالله
 

 http://farhangians.khschool.ir


دبیرستان پسرانه خیر غلامرضاباقرزاده
 

 http://bagherz.khschool.ir


دبیرستان دخترانه شاهد وارثان نور
 

 http://varesanenoor.khschool.ir


دبيرستان پسرانه دانيال
 

 http://danyal.khschool.ir


دبيرستان دخترانه فاطمه الزهرا س
 

 http://fatemeas.khschool.ir


دبیرستان نمونه دولتی اردکانی (دوره اول)
 

 http://ardakani.khschool.ir


دبیرستان دخترانه شاهد شهید حمامی
 

 http://hamami.khschool.ir


دبیرستان نمونه دولتی مهشید مصلی نژاد
 

 http://mahshid3.khschool.ir


هنرستان دخترانه نيك انديشان
 

 http://nikandishan.khschool.ir


هنرستان فنی و حرفه ای شاهد کارواندیشه
 

 http://karoandishe.khschool.ir


هنرستان کاردانش محمودیه 8
 

 http://mahmoudie8.khschool.ir


دبیرستان قائم مقام فراهانی
 

 http://farahani.khschool.ir


ابتدایی منجی (عج)
 

 http://monji.khschool.ir


راهنمایی نمونه دولتی آرمینه مصلی نژاد
 

 http://armine2.khschool.ir


دبیرستان نمونه دولتی آریومصلی نژاد
 

 http://ario3.khschool.ir


هنرستان كشاورزي شهيد يوسفي2
 

 http://yosofi.khschool.ir


دبیرستان پسرانه خير ميرزا جواد باقرزاده
 

 http://mirzajavad.khschool.ir


دبستان شهید زواریان
 

 http://zavarian.khschool.ir


دبیرستان پسرانه آریو مصلی نژاد
 

 http://ariu.khschool.ir


دبیرستان شاهد دهقان
 

 http://dehghan.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی فجر رضویه
 

 http://k1632.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی فدک احمد آباد
 

 http://kfadak.khschool.ir


دبستان پسرانه باقریه
 

 http://bagherie.khschool.ir


دبستان حکمت1و2
 

 http://hekmat1.khschool.ir


مدرسه راهنمایی افشار نژاد
 

 http://afsharnejad.khschool.ir


راهنمایی پسرانه شهید محمود گنجی
 

 http://ganjifar.khschool.ir


دبیرستان مقتدری طوسی
 

 http://moghtaderi.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی آزادگان تبادکان
 

 http://kp1610.khschool.ir


آموزشگاه صاحب الزمان(عج)
 

 http://sahebzaman.khschool.ir


مدرسه راهنمایی یاوران اسلام - تبادکان
 

 http://yavaran.khschool.ir


آموزشگاه متوسطه امام علی(ع)
 

 http://e.ali.khschool.ir


آموزشگاه متوسطه اسلامیه
 

 http://eslamie.khschool.ir


مدرسه پسرانه وطن
 

 http://vatan.khschool.ir


دبستان پسرانه خواجه نصیر الدین طوسی
 

 http://toosi.khschool.ir


دبستان پسرانه حافظ
 

 http://hafezsh.khschool.ir


مدرسه راهنمائی دخترانه شهید انوری
 

 http://anvari.khschool.ir


دبیرستان متوسطه دوره اول آزادی ابرده شهرستان طرقبه شاندیز
 

 http://azadi.khschool.ir


مدرسه علامه محمد تقی جعفری
 

 http://jafarit.khschool.ir


مدرسه راهنمائی شهید چمران
 

 http://chamranh.khschool.ir


دبیرستان دخترانه حضرت معصومه (س)-متوسطه دوره اول
 

 http://baran.khschool.ir


مدرسه عصمت
 

 http://esmat2.khschool.ir


دبیرستان شهید مدرس طرقبه
 

 http://modares.khschool.ir


دبیرستان دخترانه فاطمه الزهرا
 

 http://fateme.khschool.ir


مجتمع شبانه روزی غیرانتفاعی موقوفه عبدالله رضوی
 

 http://razavi.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی دین ودانش شاندیز
 

 http://kd1611.khschool.ir


مدرسه حدیدی پور دخترانه
 

 http://hdd.khschool.ir


هنرستان دخترانه صیفی حصار
 

 http://seifi.khschool.ir


پژوهش سرای زکریای رازی
 

 http://razi.khschool.ir


هنرستان شهید باهنر
 

 http://bahonar.khschool.ir


دبستان دخترانه شریف
 

 http://sharift.khschool.ir


دبستان سنجی ارچنگ
 

 http://sanji.khschool.ir


هنرستان کار دانش محمد باقر صدر طرقبه
 

 http://noavaran.khschool.ir


مدرسه دخترانه احمدی
 

 http://ahmadi.khschool.ir


مجتمع آموزشی و پرورشی رضا 7
 

 http://reza7.khschool.ir


هنرستان دخترانه رجائی ثانی
 

 http://rajaisani.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی هاجر طرقبه
 

 http://k1611.khschool.ir


دبیرستان دخترانه اژدر افشار
 

 http://afshar.khschool.ir


مجتمع آموزشی شهید فتحی
 

 http://fathi.khschool.ir


مدرسه آموزش از راه دور سپهر دانش
 

 http://sepehr.khschool.ir


دبستان دخترانه ولی نژاد
 

 http://valinejad.khschool.ir


آموزشگاه ابتدايي 13 آبان
 

 http://mehrabi1612.khschool.ir


دبستان بنت الهدي شهرستان فريمان
 

 http://bentolhoda1612.khschool.ir


آموزشگاه ابتدايي شهيد چمران فريمان
 

 http://chamran1612.khschool.ir


دبيرستان شهيد بهشتي شهرستان فريمان
 

 http://dbf.khschool.ir


كانون فرهنگي تربيتي عترت فريمان
 

 http://kd1612.khschool.ir


دبيرستان شبانه روزي زابلي نژاد
 

 http://zabolinejad.khschool.ir


كانون فرهنگي تربيتي شهيد مطهري فريمان
 

 http://kp1612.khschool.ir


دبستان پروين اعتصامي شهرستان فريمان
 

 http://parvin1612.khschool.ir


مدرسه راهنمايي آسيه فريمان
 

 http://asiye.khschool.ir


مركز آموزشي استثنايي ولايت فريمان
 

 http://velayat1612.khschool.ir


آموزشگاه نمونه دولتي ابن يمين فريمان
 

 http://ebneyamin1612.khschool.ir


هنرستان فني و حرفه اي شهيد ندادادي فريمان
 

 http://mahmoodieh1612.khschool.ir


هنرستان امام خمینی (ره) فريمان
 

 http://emam.khschool.ir


كانون فرهنگي تربيتي نور كلات نادري
 

 http://k1613.khschool.ir


مدرسه راهنمایی شاهد امام علی(ع)
 

 http://shahed.ea.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی علامه طباطبایی چناران
 

 http://kp1614.khschool.ir


راهنمايي غير دولتي شهيد مهاجر - سرخس
 

 http://mohajer2.khschool.ir


مدرسه راهنمايي حضرت زينب (س)
 

 http://zeinab1.khschool.ir


راهنمايي شبانه روزي امام خميني(ره) - سرخس
 

 http://imamkhomeini.khschool.ir


کارگروه شبکه ارتباطی ثامن الحجج(ع)
 

 http://samen08.khschool.ir


راهنمايي شبانه روزي نرجس - سرخس
 

 http://narjes11.khschool.ir


دبيرستان دخترانه ازادگان - سرخس
 

 http://azadegan.khschool.ir


دبيرستان الزهرا س سرخس
 

 http://azahra1.khschool.ir


هنرستان كشاورزي رضوي جوار- سرخس
 

 http://razavijevar.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی شهید باهنر سرخس
 

 http://kp1616.khschool.ir


دبيرستان غيردولتي شهيد محبوب - سرخس
 

 http://mahboob3.khschool.ir


دبيرستان و پيش دانشگاهي غير انتفاعي پسرانه شهيد مهاجر سرخس
 

 http://mohajer1.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی محدثه سرخس
 

 http://kd1616.khschool.ir


راهنمايي غير دولتي شهيد محبوب - سرخس
 

 http://mahboob2.khschool.ir


دبيرستان دولتي امام حسين ع سرخس
 

 http://imamhosein2.khschool.ir


تكنولوژي و گروههاي آموزشي - سرخس
 

 http://sarika-tec.khschool.ir


دبيرستان غيردولتي دخترانه امام حسين (ع) - سرخس
 

 http://imamhosein1.khschool.ir


دبيرستان دخترانه شبانه روزي هماي رحمت - سرخس
 

 http://homa1.khschool.ir


ابتدايي غير دولتي شهيد محبوب - سرخس
 

 http://mahboob1.khschool.ir


ابتدايي غير دولتي شهيد مهاجر - سرخس
 

 http://mohajer3.khschool.ir


پژوهشسراي مهندس علاقمندان - سرخس
 

 http://pajoohesh1.khschool.ir


دبيرستان نمونه دولتي دخترانه پژوهش - سرخس
 

 http://pajouhesh.khschool.ir


دبیرستان نمونه دولتی یویا -دوره اول - سرخس
 

 http://pooya.khschool.ir


هنرستان شبانه روزي كاردانش شهيدفهميده-سرخس
 

 http://shahidfahmideh.khschool.ir


****** روابط عمومی در مدرسه ****** معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش تربت حیدریه
 

 http://ravabet.khschool.ir


زيرسايت مدرسه ابتدايي پسرانه حمزه سيدالشدا شهركاريز
 

 http://hamzeh.khschool.ir


زيرسايت دبستان پسرانه دولتي ياسر
 

 http://yaser.khschool.ir


زيرسايت مجتمع آموزشي و پرورشي وحدت تايباد
 

 http://vahdatt.khschool.ir


دبستان شهید اسماعیلی
 

 http://asmaeli.khschool.ir


زيرسايت هنرستان كاردانش دخترانه آفرينش
 

 http://afarinesh1637.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی سروش تایباد
 

 http://kp1637.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی فاطمه الزهراتایباد
 

 http://kd1637.khschool.ir


دبیرستان دخترانه نور
 

 http://novinnoor.khschool.ir


زیرسایت مدرسه راهنمایی دخترانه پروین اعتصامی
 

 http://mehrparvin.khschool.ir


دبيرستان نمونه دولتي پسرانه معراج( تايباد)
 

 http://mearaj.khschool.ir


زيرسايت هنرستان حرفه اي بازرگاني دخترانه فاطمه معصومه(س)
 

 http://hfm.khschool.ir


دبستان پسرانه 22بهمن تربت جام
 

 http://22bahman.khschool.ir


دبستان پسرانه برادران مقنی باشی تربت جام
 

 http://moghani.khschool.ir


رجایی تربت جام
 

 http://rajaie.khschool.ir


دبستان شهید سرور احمدی تربت جام
 

 http://sarvar.khschool.ir


دبستان پسرانه کشاورز تربت جام
 

 http://keshavarz.khschool.ir


دبستان ابتدایی شهید هاشمی نژاد شهرستان تربت جام
 

 http://hashemijam.khschool.ir


دبستان دخترانه معلم تربت جام
 

 http://moallemjam.khschool.ir


دبستان آیت الله مشکینی تربت جام
 

 http://meshkini.khschool.ir


دبیرستان پسرانه حکمت تربت جام
 

 http://hekmatjam.khschool.ir


مجتمع آموزشی و پرورشی شهیدآیت روستای جنگاه - تربت جام
 

 http://ayat.khschool.ir


مجتمع آموزشی ،پرورشی شهید سعیدی رباط تربت جام
 

 http://saeedi.khschool.ir


مجتمع آموزشی گلشن چشمه گل تربت جام
 

 http://golshanjam.khschool.ir


مدرسه راهنمایی دخترانه حضرت زینب (س)تربت جام
 

 http://zaynab.khschool.ir


مجتمع آموزشی ،پرورشی سلمان بزد تربت جام
 

 http://salman.khschool.ir


مجتمع شهید آیت الله سعیدی محمودآباد سفلی تربت جام
 

 http://saedi.khschool.ir


مجتمع آموزشی ،پرورشی شهید اربابی سمیع آباد تربت جام
 

 http://arbabi.khschool.ir


دبیرستان شهید مطهری تربت جام
 

 http://motahhari.khschool.ir


دبیرستان دخترانه ندای حق تربت جام
 

 http://nedayehagh.khschool.ir


دبیرستان دخترانه نیایش تربت جام
 

 http://neyayesh.khschool.ir


دبیرستان ایثارگران باقرالعلوم تربت جام
 

 http://bagher.khschool.ir


هنرستان حرفه ای شهید دهقان تربت جام
 

 http://dehghanjam.khschool.ir


هنرستان کشاورزی امام جعفر صادق (ع)تربت جام
 

 http://sadegh.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی فرزانگان تربت جام
 

 http://kd1639.khschool.ir


مدرسه راهنمایی الهام تربت جام
 

 http://elham.khschool.ir


مجتمع آموزشی ،پرورشی حافظین انقلاب تربت جام
 

 http://hafezin.khschool.ir


مدرسه راهنمایی پسرانه غیردولتی پژوهش تربت جام
 

 http://pajooheshjam.khschool.ir


کانون فرهنگي تربيتي هنر واندیشه تربت جام
 

 http://k.h.a.khschool.ir


مجتمع آموزشی 13آبان محمودآباد تربت جام
 

 http://effatijam.khschool.ir


دبیرستان نمونه شهید عباد عسکری تربت جام (متوسطه اول)
 

 http://ebad.khschool.ir


دبستان قاضی محمد نعیم 2-تربت جام
 

 http://ghazi.khschool.ir


دبستان دخترانه بهارمعدآباد تربت جام
 

 http://bahar.khschool.ir


دبیرستان نمونه دولتی ابن سینا تربت جام
 

 http://sinajam.khschool.ir


دبیرستان امام خمینی (ره)تربت جام
 

 http://amamkhomaynijam.khschool.ir


دبیرستان دخترانه شبانه روزی عفاف تربت جام
 

 http://efaf.khschool.ir


مجتمع آموزشی ،پرورشی صالحین یادگار تربت جام
 

 http://salehinjam.khschool.ir


مجتمع آموزشی و پرورشی شهید سلیمی خرم آباد تربت جام
 

 http://salimi.khschool.ir


مدرسه راهنمایی دخترانه حضرت هاجر (س)تربت جام
 

 http://hajarjam.khschool.ir


مدرسه قرآن مرکزی نورالهدی آموزش و پرورش تربت جام
 

 http://ghoranjam.khschool.ir


دبستان ابتدایی دخترانه پروین اعتصامی شهرستان تربت جام
 

 http://parvin.khschool.ir


دبستان فاطمه خیراندیش تربت جام
 

 http://kheyrandish.khschool.ir


دبستان ابتدایی آقا مصطفی خمینی(ره) شهرستان تربت جام
 

 http://mostafajam.khschool.ir


دبستان نرگس نصرآباد تربت جام
 

 http://narges.khschool.ir


دبستان دخترانه راضیه نیل شهر تربت جام
 

 http://raziyehjam.khschool.ir


مدرسه راهنمایی دخترانه شبانه روزی فدک تربت جام
 

 http://fadak.khschool.ir


دبیرستان دخترانه شبانه روزی آیت الله خامنه ای نصرآباد تربت جام
 

 http://khameneh.khschool.ir


مدرسه راهنمایی دخترانه نمونه خضراء تربت جام
 

 http://khazraa.khschool.ir


مجتمع آموزشی ،پرورشی استثنایی بهاران تربت جام
 

 http://baharan.khschool.ir


دبستان دخترانه فاطمه عباد عسگری تربت جام
 

 http://f-ebad.khschool.ir


دبستان دخترانه نیلوفران تربت جام
 

 http://nilofaran.khschool.ir


دبستان پسرانه غیرانتفاعی سینای تربت جام
 

 http://sina.khschool.ir


دبیرستان غیرانتفاعی پسرانه بامداد
 

 http://bamdad.khschool.ir


دبستان پسرانه علامه جعفری نصرآباد تربت جام
 

 http://jaafari.khschool.ir


هنرستان فنی خدیجه کبری (س)تربت جام
 

 http://khadijeh.khschool.ir


مجتمع آموزشی ،پرورشی شهید چمران رونج تربت جام
 

 http://chamranjam.khschool.ir


هنرستان کار و دانش دخترانه تلاش نصرآباد تربت جام
 

 http://talashjam.khschool.ir


دبستان شکوفه پوستین دوز جلگه رخ
 

 http://shokoofe.rokh.khschool.ir


هنرستان کارودانش عطار کدکن
 

 http://attar.khschool.ir


دبیرستان دوره دوم حضرت معصومه ( س)
 

 http://masoomeh1698.khschool.ir


مدرسه ابتدایی سیدالشهدا شهرستان خلیل آباد
 

 http://shohada1698.khschool.ir


پژوهشسرا و ازمایشگاه دکتر حسابی
 

 http://hesabi1698.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی شهیدان گوهری خلیل آباد
 

 http://k1698.khschool.ir


دبیرستان متوسطه دوره دوم شهید مدرس
 

 http://modarres1698.khschool.ir


كانون فرهنگي تربيتي سلمان خليل آباد
 

 http://kp1698.khschool.ir


مدرسه متوسطه دوره دوم زکیه سعدالدین
 

 http://zakeieh1698.khschool.ir


هنرستان کاردانش شهید مطهری
 

 http://motahhari1698.khschool.ir


دبیرستان شبانه روزی نمونه دولتی فضیلت
 

 http://fazilat1698.khschool.ir


آموزش از راه دورخلیل آباد
 

 http://kamal6800.khschool.ir


آموزشگاه استثنایی معرفت
 

 http://marefat-sa.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی وحدت صالح آباد
 

 http://k1641.khschool.ir


آموزشگاه شبانه روزی امام علی (ع)
 

 http://emamali-sa.khschool.ir


هنرستان کاردانش فاطمه الزهرا
 

 http://alzahra-sa.khschool.ir


مدرسه آموزش از راه دور امام جعفر صادق (ع)
 

 http://emamsadegh-sa.khschool.ir


ابوذر
 

 http://aboozar1.khschool.ir


شهید معاونی
 

 http://moaveni.khschool.ir


ابتدایی شهید فلاحی
 

 http://fallahi1643.khschool.ir


دبستان ولی عصر(عج)
 

 http://valieasr.khschool.ir


12فروردین
 

 http://12farvardin1643.khschool.ir


دبستان پسرانه قائم (عج)
 

 http://qaem.khschool.ir


محتشمی1
 

 http://mohtashami1643.khschool.ir


زهره بنیانیان
 

 http://zohrebonyanian.khschool.ir


دبستان عصمت
 

 http://esmat1643.khschool.ir


دبستان نحوی
 

 http://nahvi.1643.khschool.ir


شهیده ی اقبالی
 

 http://shahideeghbali.1643.khschool.ir


مهدیه
 

 http://mahdie1643.khschool.ir


بهاردانش
 

 http://bahardanesh.khschool.ir


دبستان حضرت حجت (عج) جلگه رخ
 

 http://hojat.rokh.khschool.ir


دبستان شهید علی اصغر محمدی نسر(جلگه رخ)
 

 http://my-lovely-students-rokh.khschool.ir


دبستان حضرت مهدی (عج)رباط سنگ
 

 http://mahdi.rokh.khschool.ir


شهید حاتمی منظر
 

 http://hatami.m.khschool.ir


ابتدایی هاجر
 

 http://hajar1643.khschool.ir


دبستان حجاب جلگه رخ
 

 http://hejab.rokh.khschool.ir


مجتمع آموزشی و پرورشی شهید محمد جهان آرا
 

 http://jahanara1689.khschool.ir


دبستان حضرت رقیه (س) -جلگه رخ
 

 http://omidefarda-rokh.khschool.ir


دبستان شهید سیدعباس حسینیان
 

 http://hossanyan.khschool.ir


دبستان شهید حسین آذرکیش -جلگه رخ
 

 http://azarkish.rokh.khschool.ir


شهید مفتح دامسک
 

 http://shahidmofatteh.khschool.ir


دبستان شهید صفری جلگه رخ
 

 http://shahidsafari.rokh.khschool.ir


دبستان علی اکبر باقرزاده
 

 http://bagherzade.rokh.khschool.ir


ابتدایی میرزاکوچک خان درخت سنجد
 

 http://ds.khschool.ir


دبستان پسرانه غیر دولتی سما
 

 http://sama1torbat.khschool.ir


دبستان پسرانه غیر دولتی قائم (عج)
 

 http://ghaem1643.khschool.ir


معاونت پرورشی
 

 http://shahed9dey.khschool.ir


معاونت پرورشی و روابط عمومی
 

 http://roghayeh1643.khschool.ir


دبیرستان شهید صابریان
 

 http://saberian1643.khschool.ir


راهنمایی امام حسن مجتبی(ع)
 

 http://amamhassan.khschool.ir


دبیرستان دوره اول ( دخترانه ارشاد )
 

 http://ershad1643.khschool.ir


شاهد راهنمایی پسرانه
 

 http://boronsi1643.khschool.ir


دبیرستان شاهد حضرت سکینه(س)( دوره اول)
 

 http://afarinesh1643.khschool.ir


مدرسه راهنمایی شبانه روزی حاج اسد جعفریان-جلگه رخ
 

 http://jafariyan.rokh.khschool.ir


فاطمیه
 

 http://fatemiye1643.khschool.ir


دبیرستان شهید جهان آرا
 

 http://JahanAra.khschool.ir


دبیرستان شهید میرزایی
 

 http://merzaee.khschool.ir


دبیرستان مهد علم
 

 http://mahdeelm.khschool.ir


هنرستان فنی حرفه ای علامه طباطبایی شهرستان تربت حیدریه
 

 http://allameh1643.khschool.ir


شاهد ریحانه
 

 http://shahedreyhane.khschool.ir


دبستان عادله
 

 http://adele1643.khschool.ir


هنرستان کاردانش محمود ابریشمی
 

 http://abrishami.khschool.ir


فروغ علم
 

 http://froogheelm.khschool.ir


هنرستان دکتر حسابی
 

 http://hesabi1643.khschool.ir


دبیرستان شبانه روزی علامه طباطبایی (جلگه رخ)
 

 http://allame-rokh.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی ریحانه تربت حیدریه
 

 http://kd1643.khschool.ir


دبستان مادر
 

 http://madar.1643.khschool.ir


راهنمایی ثباتی
 

 http://sabati1643.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی شهید فاضلی تربت حیدریه
 

 http://kp1643.khschool.ir


دبستان دخترانه اقدس کریمی
 

 http://karimi.khschool.ir


اقدس کریمی تربت حیدریه
 

 http://ak.khschool.ir


شهدای ضیاءالدین
 

 http://shohadaz1643.khschool.ir


دبیرستان نمونه دولتی حضرت مهدی-عج
 

 http://mahdi1643.khschool.ir


هنرستان فنی شهید دکتر چمران
 

 http://chamran1643.khschool.ir


کارو فناوری
 

 http://kft.khschool.ir


سهیلی
 

 http://soheili.khschool.ir


کیمیای سعادت
 

 http://kimyaiesaadat.1643.khschool.ir


نمونه محمودیه
 

 http://mahmoodieh9.khschool.ir


دبیرستان نمونه امام حسین (ع) - تربت حیدریه
 

 http://net9407.khschool.ir


دبیرستان شاهــــد رازی ـ تربت حیدریه ـ
 

 http://razi1643.khschool.ir


امام رضا بایگ
 

 http://emamreza1643.khschool.ir


هنرستان کارو دانش علم وصنعت تربت حیدریه
 

 http://elmosanatt.khschool.ir


هنرستان ابتکار
 

 http://ebtekar1643.khschool.ir


حضرت آمنه
 

 http://amene.1643.khschool.ir


استثنایی میعاد
 

 http://miad1643.khschool.ir


سمیه راه دور نظری
 

 http://somayeh1643.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی (ره) رشتخوار
 

 http://k1645.khschool.ir


شهدای کارخانه قند
 

 http://shohadayekarkhane.khschool.ir


كانون فرهنگي تربيتي امام خميني (ره) ميان جلگه
 

 http://k1647.khschool.ir


فناوری اطلاعات و آمار
 

 http://golbahar


كانون فرهنگي تربيتي امام خميني (ره) گلبهار
 

 http://kp1646.khschool.ir


هنرستان کاردانش فردوسی گلبهار
 

 http://fds.khschool.ir


دبستان aشهید رجائی شهرستان خواف
 

 http://fajr.khschool.ir


دبستان شهيد سميعي مديريت آموزش و پرورش شهرستان خواف
 

 http://samiee.khschool.ir


شهيد عبد الكريم صالحي
 

 http://shahidsaleh22i.khschool.ir


دبستان عرفان مديريت آموزش و پرورش خواف
 

 http://erfan1649.khschool.ir


دبستان فصيح مديريت آموزش و پرورش شهرستان خواف
 

 http://fasih.khschool.ir


دبستان پروين اعتصامي شهرستان خواف
 

 http://parvinkhaf.khschool.ir


دبستان انقلاب اسلامي مديريت آموزش و پرورش شهرستان خواف
 

 http://enqelab.khschool.ir


شهيد امرالله زنگنه
 

 http://shahidamrollah.khschool.ir


دبستان انديشه مديريت آموزش و پرورش شهرستان خواف
 

 http://andishee.khschool.ir


دبستان زين الدين خوافي شهرستان خواف
 

 http://zainoddyn.khschool.ir


دبستان نيايش آموزش و پرورش خواف
 

 http://niayesh.khschool.ir


دبستان امام سجادشهر قاسم آباد آموزش و پرورش خواف
 

 http://emamsajjad.khschool.ir


دبستان فرهنگي ايثارگر شهر سلامي خواف
 

 http://farhangi.khschool.ir


مدرسه راهنمايي شهيد حمامي مديريت آموزش و پرورش شهرستان خواف
 

 http://shahidhammami.khschool.ir


مدرسه راهنمايي شرافت خواف
 

 http://sharafat.khschool.ir


مدرسه راهنمايي شهيد نامجو مديريت آموزش و پرورش شهرستان خواف
 

 http://shahidnamjoo.khschool.ir


مدرسه راهنمايي شهيد سالاري خواف
 

 http://salari1649.khschool.ir


شهيد بختياري
 

 http://bakhtiari1649.khschool.ir


شهيد رازقي
 

 http://shahidrazeghi.khschool.ir


دبيرستان حضرت رسول اكرم(ص)
 

 http://rasool.khschool.ir


دبيرستان پسرانه خاتم الانبياء(ص)
 

 http://khatam.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی شهید کاظمیان خواف
 

 http://kp1649.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی عترت خواف
 

 http://kd1649.khschool.ir


ولايت فقيه
 

 http://velayatefaghih.khschool.ir


دبستان امام حسن مجتبي(ع) سلامي شهرستان خواف
 

 http://emamhasan.khschool.ir


دبستان نواب صفوي مديريت آموزش و پرورش شهرستان خواف
 

 http://navvab.khschool.ir


آموزشگاه بنیاد 15 خرداد شهرستان خواف
 

 http://bonyad1649.khschool.ir


كاردانش امام رضاعلیه السلام
 

 http://emamreza.khschool.ir


حضرت حمزه (ع)
 

 http://hamze.khchool.ir


مدرسه راهنمايي شهيد كارگزار خواف
 

 http://sh_kargozar1649.khschool.ir


مدرسه راهنمايي شهيد فكوري خواف
 

 http://fakoori.khschool.ir


مدرسه راهنمايي شبانه روزي ام ابيها(س) سلامی
 

 http://ommeabiha.khschool.ir


دبيرستان شبانه روزي نور دانش
 

 http://noordanesh.khschool.ir


دبيرستان معرفت مديريت آموزش و پرورش شهرستان خواف
 

 http://maerefat.khschool.ir


فني حرفه اي خواجه نصير الدين طوسي
 

 http://khajenasir.khschool.ir


شهيد شجاع پور
 

 http://shahidshojapor.khschool.ir


صالحين
 

 http://salehin.khschool.ir


دبيرستان ابوريحان بيروني
 

 http://aburayhan.khschool.ir


كاردانش كوثر2
 

 http://kosar1649.khschool.ir


سلمان فارسي
 

 http://salman1649.khschool.ir


فني حرفه اي علامه جعفري
 

 http://allame.khschool.ir


مدرسه راهنمايي افق
 

 http://ofogh.khschool.ir


آموزشگاه راهنمايي شبانه روزي مهرورزان خواف
 

 http://mehrvarzan.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی کوثر درگز
 

 http://kosar1651.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی شهید کریمی درگز
 

 http://k1651.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی شقایق لطف آباد
 

 http://ksh1651.khschool.ir


دبستان شهید محمد حسینی
 

 http://hoseyni.khschool.ir


مدرسه راهنمایی 12 فروردین
 

 http://12farvardin.khschool.ir


كانون فرهنگي تربيتي شهريار نوخندان
 

 http://kd1653.khschool.ir


هنرستان عصمتیه
 

 http://esmatieh.khschool.ir


كانون فرهنگي تربيتي امام خميني (ره) نوخندان
 

 http://kp1653.khschool.ir


آموزشگاه ابتدایی پسرانه حکمت داورزن
 

 http://hekmat1671.khschool.ir


دبستان شهید حسن بیغمی برازق - ششتمد
 

 http://bighami.sh.khschool.ir


مجتمع آموزشی و پرورشی امام حسین(ع) مهر
 

 http://sh.alimehri.khschool.ir


آموزشگاه بعثت مهر
 

 http://besat.khschool.ir


آموزشگاه ابتدایی دخترانه شیخ حسن داورزنی
 

 http://sheikhhasan.khschool.ir


دبستان شهدای یحیی آباد شامکان - ششتمد
 

 http://shohada-yahyabad.khschool.ir


دبستان شهدای انقلاب خرسف - ششتمد
 

 http://sh-enghelab.khschool.ir


دبستان شهدای حسین آباد شامکان - ششتمد
 

 http://shohada-hosenabad.khschool.ir


دبستان شهید خانی ابراهیم آباد - ششتمد
 

 http://khani.khschool.ir


مجتمع آموزشی و پرورشی امام حسن(ع) صدخرو
 

 http://tohid1671.khschool.ir


مجتمع آموزشی و پرورشی امام سجاد(ع) ریوند
 

 http://bagher1671.khschool.ir


مجتمع آموزشی و پرورشی بقیه الله (ع) چشام
 

 http://sh.chesham.khschool.ir


آموزشگاه پسرانه شهید علی اصغر داورزنی(متوسطه اول)
 

 http://sh.aliasghar.khschool.ir


مجتمع آموزشی و پرورشی عسکریه حسین آباد
 

 http://mobini.khschool.ir


راهنمایی پسرانه شهید باهنر
 

 http://bahonarkhschool.ir


دبيرستان اسرار سبزوار
 

 http://asrar.khschool.ir


دبیرستان امام خمینی(ره) حکم آباد جوین
 

 http://emam-h.khschool.ir


آموزشگاه پسرانه سربداران داورزن (متوسطه دوم)
 

 http://sarbedaran.khschool.ir


مجتمع آموزشی و پرورشی خاتم الانبیاء (ص) مزینان
 

 http://dr.alishariati.khschool.ir


متوسطه دخترانه حضرت فاطمه (س) صدخرو
 

 http://fatemeh1671.khschool.ir


هنرستان حرفه ای کمال الملک سبزوار
 

 http://kamalolmolk.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی شهید هاشمی نژاد سبزوار
 

 http://kp1655.khschool.ir


دبستان دخترانه تندک - ششتمد
 

 http://tondok.khschool.ir


دبیرستان پسرانه پرویز کوشکی
 

 http://kooshki.khschool.ir


کتابخانه شادروان دکترسیدمحمدعلوی
 

 http://alavilibrary.khschool.ir


پژوهشسراي دانش آموزي اسرار سبزوار
 

 http://asrarp.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی شهید احمد نقابی جوين
 

 http://k1662.khschool.ir


آموزشگاه ابتدایی دخترانه کوثر جغتای
 

 http://kosar-joghatay


سایت آموزشگاه متوسطه علامه طباطبایی شهرستان جغتای
 

 http://53610308.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی رضوان جغتای
 

 http://kd1659.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی امام رضا (ع) جغتای
 

 http://kp1659.khschool.ir


هنرستان شبانه روزی کاردانش شهید بنت الهدی صدر جغتای
 

 http://bentolhodasadr.khschool.ir


سایت آموزشگاه متوسطه نمونه دولتی حضرت فاطمه (س) وشبانه روزی حضرت مریم(س) شهرستان جغتای
 

 http://53628700.khschool.ir


مدرسه ابتدایی شریف واقفی
 

 http://sharifvaghefi.khschool.ir


دبیرستان ابوذر(متوسطه اول)
 

 http://Abozar1.khschool.ir


دبیرستان حضرت خدیجه
 

 http://khadijeh2.khschool.ir


كانون فرهنگي تربيتي شهيد هادي پور مهدي قوچان
 

 http://kd1670.khschool.ir


كانون فرهنگي تربيتي شهيد مدرس قوچان
 

 http://kp1670.khschool.ir


دبستان رهبری
 

 http://rahbari.khschool.ir


هنرستان خوارزمی
 

 http://kharazme.khschool.ir


هنرستان فضیلت
 

 http://hfazilat.khschool.ir


دبستان غیر دولتی بنفشه
 

 http://banafsheh1.khschool.ir


دبیرستان شبانه روزی دوغایی
 

 http://doghaye.khschool.ir


مدرسه ابتدایی المهدی شهرستان خلیل آباد
 

 http://almahdi1698.khschool.ir


مجتمع شهید ایزدی ارغا
 

 http://izadi1698.khschool.ir


مجتمع شهید طاهریان شهرستان خلیل اباد
 

 http://taherian1698.khschool.ir


دبستان عصمت ارغا خلیل اباد
 

 http://esmat1698.khschool.ir


دبستان شهيد موسوي نژاد تكمار
 

 http://tekmar1698.khschool.ir


مجتمع آموزشي وپرورشي شهید نظریان- شهرستان خليل اباد
 

 http://nazarian1698.khschool.ir


دبیرستان دوره اول شهید خاکسار
 

 http://khaksar1698.khschool.ir


دبیرستان دوره اول فاطمیه کندر
 

 http://fatemiye1698.khschool.ir


مدرسه راهنمایی نمونه اندیشه کاشمر
 

 http://andisheh.khschool.ir


دبیرستان دخترانه بنت الهدی صدرشهرستان کاشمر
 

 http://sadr


دبیرستان دوره دوم شهید اشرفی اصفهانی
 

 http://ashrafi1698.khschool.ir


دبیرستان دوره دوم زینب ( س ) کندر
 

 http://zeynab1698.khschool.ir


دبیرستان پسرانه شاهد صاحب الزمان(عج) شهرستان کاشمر
 

 http://shahed.khschool.ir


دبیرستان شاهد مطهره شهرستان کاشمر
 

 http://motahhareh.khschool.ir


كانون فرهنگي تربيتي عاطفه كاشمر
 

 http://kd1673.khschool.ir


كانون فرهنگي تربيتي لقمان كاشمر
 

 http://kp1673.khschool.ir


دبیرستان دخترانه نمونه دولتی ایمان شهرستان کاشمر
 

 http://eman.khschool.ir


دبیرستان و پیش دانشگاهی پسرانه نمونه دولتی آیت الله خامنه ای شهرستان کاشمر
 

 http://khamenei.khschool.ir


دبستان پسرانه مرحمت صائب شهرستان کاشمر
 

 http://saeb1.khschool.ir


آموزشگاه شهیدحسین زاده بردسکن
 

 http://hoseinzadeh.khschool.ir


شهيد عبدالرضا سالاري
 

 http://br-salari.bardaskan.khschool.ir


آموزشگاه ام السلمه بردسکن
 

 http://omesalameh.khschool.ir


آموزشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی بردسکن
 

 http://sjb.khschool.ir


آموزشگاه نرجس
 

 http://narjes1.khschool.ir


الزهراء
 

 http://br-alzahra.bardaskan.khschool.ir


شهيد علي يغمايي بردسکن
 

 http://br-yaghmayi.bardaskan.khschool.ir


شهيد محمدقاسمي
 

 http://br-ghasemi.bardaskan.khschool.ir


مجتمع آموزشی شهید هاشمی نژادبردسکن
 

 http://hasheminejad1.khschool.ir


آموزشگاه راهنمایی دخترانه نجمه بردسکن
 

 http://najmeh.khschool.ir


دبیرستان آیت اله خامنه ای
 

 http://br-khamenei.bardaskan.khschool.ir


دبیرستان شهیدعلی مفتوحی بردسکن
 

 http://br-maftoohi.bardaskan.khschool.ir


دبیرستان شهیدفرهادی بردسکن
 

 http://farhadi.khschool.ir


فردوسي
 

 http://br-ferdosi.bardaskan.khschool.ir


آسيه
 

 http://br-asieh.bardaskan.khschool.ir


آموزشگاه معلم بردسکن
 

 http://moalem.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی فجر بردسکن
 

 http://kp1676.khschool.ir


عفاف
 

 http://br-efaf.bardaskan.khschool.ir


دبیرستان ایثارگران موسی ابن جعفر بردسکن
 

 http://mosabnejafar.khschool.ir


مدرسه راهنمایی شبانه روزی فرزانگان بردسکن
 

 http://farzanegan2.khschool.ir


محدثه
 

 http://br-mohaddeseh.bardaskan.khschool.ir


حضرت معصومه (س )
 

 http://br-masoomeh.bardaskan.khschool.ir


شايستگان
 

 http://br-shayestegan.bardaskan.khschool.ir


هنرستان كاردانش شهيد حسن هنرور
 

 http://br-honarvar.bardaskan.khschool.ir


لقمان حكيم
 

 http://br-loghman.bardaskan.khschool.ir


سيدحميدحسيني
 

 http://br-hosseini.bardaskan.khschool.ir


آموزشگاه شاهد شهید حیرانی
 

 http://heyrani.khschool.ir


مدرسه راهنمایی دخترانه 22 بهمن گناباد
 

 http://bahman22.khschool.ir


مجتمع آموزشی شهید علویان گناباد
 

 http://alavian.khschool.ir


دبستان شهید اندرزگو-گناباد
 

 http://andarzgoo.khschool.ir


دبستان ابتدایی شهید حسن نیا گناباد
 

 http://hasannia.khschool.ir


دبستان دخترانه قهرمانی - گناباد
 

 http://ghahramani.khschool.ir


دبستان قدس رضوی روشناوند
 

 http://qodsrazawi.khschool.ir


آموزشگاه فاطمه مؤذنی شهرستان گناباد
 

 http://moazzeny.khschool.ir


دبستان دخترانه میثم گناباد
 

 http://maysam.khschool.ir


راهنمایی پسرانه خواجه نصیر گناباد
 

 http://khajehnasir.khschool.ir


راهنمایی پسرانه رازی - کاخک - گناباد
 

 http://razi.kakhk.khschool.ir


دبیرستان شبانه روزی شهید مفتح کاخک - گناباد
 

 http://mofatteh.khschool.ir


مدرسه راهنمایی نجمه کاخک گناباد
 

 http://najmehkakhk.khschool.ir


راهنمایی پسرانه شهید محمدی ثانی گناباد
 

 http://mohammadisani.khschool.ir


ٱموزشگاه نمونه دولتی شهید هاشمی نژاد گناباد متوسطه اول
 

 http://hasheminezhadgonabad.khschool.ir


دبیرستان غیردولتی پسرانه فروزش - گناباد
 

 http://foroozesh.khschool.ir


دبیرستان پسرانه ابن سینا گناباد
 

 http://g_ebnesina.khschool.ir


هنرستان کاردانش پسرانه طالقانی گناباد
 

 http://gtaleghani.khschool.ir


دبیرستان دخترانه حضرت زینب ( س )- گناباد
 

 http://zeinab.khschool.ir


دبیرستان نمونه پسرانه ملا مظفر گنابادی - گناباد
 

 http://mollamozaffar.khschool.ir


مدرسه ایثارگران انصارالحسین گناباد
 

 http://ansar.khschool.ir


هنرستان حرفه ای پسرانه شهید دکتر چمران گناباد
 

 http://chamran.khschool.ir


مدرسه راهنمایی فاطمه سعادت-گناباد
 

 http://seadat.khschool.ir


كانون فرهنگي تربيتي شهيد بهشتي گناباد
 

 http://kp1678.khschool.ir


دبیرستان دخترانه امامت - گناباد
 

 http://emamat.khschool.ir


كانون فرهنگي تربيتي نرگس گناباد
 

 http://kd1678.khschool.ir


دبیرستان شبانه روزی ثامن الائمه کاخک - گناباد
 

 http://samen.khschool.ir


كانون فرهنگي تربيتي مرحوم اكبر زاده کاخک گناباد
 

 http://kk1678.khschool.ir


راهنمایی شبانه روزی دخترانه رضوان - گناباد
 

 http://rezvan_b.khschool.ir


ابتدایی پسرانه معراج گناباد
 

 http://MEARAJgonabad.khschool.ir


کارشناسی تعاون و امور رفاهی کارکنان
 

 http://taavon.khschool.ir


دبستان غیردولتی دخترانه شکوفه - گناباد
 

 http://shokoofeh.khschool.ir


مدرسه فاطمه سعادت بیدخت-گناباد
 

 http://saadat.khschool.ir


دبیرستان شاهد دخترانه یاس نبی (دوره اول)
 

 http://yas.khschool.ir


هنرستان حرفه ای ارض اقدس گناباد
 

 http://arzaghdas.khschool.ir


دبیرستان نمونه دولتی دخترانه محمودیه 18خیامی - گناباد
 

 http://mahmoodiye.khschool.ir


دبیرستان شاهد امام خمینی(ره) گناباد
 

 http://shahedemam.khschool.ir


دبیرستان دخترانه شاهد ریحانه النبی - گناباد
 

 http://reyhaneh.khschool.ir


دبستان ابتدایی مرحوم زهرا بیدل-گناباد
 

 http://zahrabidel.khschool.ir


كانون فرهنگي تربيتي غدير بيدخت گناباد
 

 http://kb1678.khschool.ir


پژوهش سرای دانش آموزی پیامبر اعظم(ص)-گناباد
 

 http://pajooheshsara.khschool.ir


هنرستان کاردانش دخترانه فدک-گناباد
 

 http://gfadak.khschool.ir


مرکز آموزش و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری تابش-گناباد
 

 http://sldgonabad.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی شهید مرادیان بجستان
 

 http://km1680.khschool.ir


کانون کوثر شهرستان بجستان
 

 http://kd1680.khschool.ir


مدرسه ابتدایی سید مصطفی خمینی دولت آباد
 

 http://mostafa.khschool.ir


قدس رضوی
 

 http://qodsrazavi.khschool.ir


دبستان الزهرا کاریزک
 

 http://azzahra-karizak.khschool.ir


راهنمایی شهید صباغ دولت آباد
 

 http://sabbagh.khschool.ir


راهنمایی حکمت بیدوی
 

 http://hekmatebidvey.khschool.ir


شبانه روزی شهید رجایی زاوه
 

 http://rajaee.khschool.ir


دبیرستان شبانه روزی نرجس
 

 http://narjes.khschool.ir


دبیرستان حاج آخوند ملاعباس و هنرستان دارالفنون
 

 http://akhond.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی نشر اندیشه زاوه
 

 http://k1644.khschool.ir


دبیرستان خاتم الانبیا
 

 http://khatamolanbia.khschool.ir


دبستان شهید محمد جواد تونی -جلگه رخ
 

 http://shahidtooni.rokh.khschool.ir


مجتمع آموزشی، پرورشی شهید بهشتی
 

 http://Drbeheshti.khschool.ir


راهنمایی شبانه روزی آیلین اسادات هژبرالساداتی
 

 http://ailin.khschool.ir


هنرستان کشاورزی دکتر حسابی
 

 http://hesabi.khschool.ir


راهنمایی شبانه روزی دخترانه شایستگان
 

 http://shayestegan.khschool.ir


کاردانش فرید
 

 http://talash.khschool.ir


آموزش از راه دور زاوه
 

 http://azrahedoor.khschool.ir


دبستان شهید مهدی نادری
 

 http://naderi.khschool.ir


دبستان حافظ يك وکیلی 21
 

 http://vakili21.khschool.ir


دبستان پسرانه شهید حسینی(1) نیشابور
 

 http://hosseini.khschool.ir


شهید سالاری نژاد وکیلی 30
 

 http://salari.khschool.ir


حافظ 2- وکیلی 21
 

 http://hafez21.khschool.ir


دبستان فضل ابن شاذان
 

 http://SHAZAN.KHSCHOOL.IR


دبستان سعيدي 2
 

 http://saidi.khschool.ir


دبستان آزادی 2
 

 http://AZADY2.KHSCHOOL.IR


دکتر مهدی بقراط 2
 

 http://boghrat2.khschool.ir


دبستان ابتدایی شهید عین آبادی
 

 http://eynabadi1664.khschool.ir


شهیداسدی حصار زبرخان
 

 http://shahidasadihesar.khschool.ir


شهید حسین تازیکی زبرخان
 

 http://shahidtaziki.khschool.ir


شهید رضا قدمگاهی زبرخان
 

 http://shahidrezaghadamgahi.khschool.ir


مجتمع آموزشی شهید بهمدی منطقه میان جلگه
 

 http://bahmadi.khschool.ir


آموزشگاه شهیدغلامحسین برزگری
 

 http://Bahjat.khschool.ir


نیشابور- دبستان غیردولتی دخترانه اطهر آدرس تقاطع خیابان 17 شهریور با بعثت تلفن 43332546
 

 http://athaar.khschool.ir


سعدی
 

 http://SADY.KHSCHOOL.IR


راهنمایی کاظمی
 

 http://kazemi.khschool.ir


کسائيان نائيني یک
 

 http://kasa.khschool.ir


عفاف
 

 http://efaf1.khschool.ir


شهید مجید گنجی
 

 http://ganji.khschool.ir


آموزشگاه شهید مدنی
 

 http://Madani2.KHSchool.ir


راهنمايي شهيد صادقي
 

 http://sadeghi1.khschool.ir


راهنمایی دانشور
 

 http://daneshvar.KHSchool.ir


توحید قدمگاه زبرخان
 

 http://tovhideghadamgah/khschool.ir


شهدای حصاری زبرخان
 

 http://shohadahesar.khschool.ir


دبیرستان امير كبير
 

 http://amirkabir1.khschool.ir


دبیرستان کوثر
 

 http://KOSAR.KHSCHOOL.IR


دبیرستان مریم باقری
 

 http://bagheri.khschool.ir


زینب کبری (س) زبرخان
 

 http://zeynabekobra/khschool.ir


دبیرستان نمونه محبوبه محبی
 

 http://mohebi.khschool.ir


دبیرستان ایثارگران شهید بدیع زاده
 

 http://esar1.khschool.ir


دبیرستان ابوذر غفاري شاهد 6
 

 http://shahed6.khschool.ir


دبیرستان شاهدولیعصر
 

 http://sh_valiasr.khschool.ir


كانون فرهنگي تربيتي شهيد باهنر نيشابور
 

 http://kp1690.khschool.ir


هنرستان تلاش
 

 http://talash1.khschool.ir


حضرت خدیجه (س) زبرخان
 

 http://hazratekhadije.khschool.ir


حضرت معصومه زبرخان
 

 http://hazratmasoome.khschool.ir


دبیرستان فهیما 1
 

 http://fahima.khschool.ir


راهنمایی پیرایش
 

 http://pirayesh.KHSchool.ir


آموزشگاه شهید مطهری
 

 http://motahari1.khschool.ir


نیشابور - دبیرستان غیردولتی پسرانه حکیم نظامی آدرس شهرک فرهنگیان نبش غزالی 20 تلفن 42610100
 

 http://hakimm.khschool.ir


كانون فرهنگي تربيتي سميه نيشابور
 

 http://kd1690.khschool.ir


دبستان شهید امینی
 

 http://Shamini.KHSchool.ir


دبیرستان خوارزمی
 

 http://kharazmy.khschool.ir


راهنمایی وکیلی2
 

 http://vakili2.khschool.ir


وکيلي شماره 1.3
 

 http://vakily3.khschool.ir


شبانه روزي شهيد مجيد دهنوي
 

 http://majed.khschool.ir


شهید مهدی دانشجو
 

 http://daneshjuo.khschool.ir


وکیلی 1/5
 

 http://vakili5.1.khschool.ir


دبیرستان طالقانی(وکیلی15)
 

 http://VAKILI15.khschool.ir


دبیرستان شاهد مالک اشتر
 

 http://malek.KHSchool.ir


وکيلي شماره 2.5
 

 http://vaki5.2.khschool.ir


دبیرستان علامه طباطبایی
 

 http://Allameh.khSchool.ir


دبستان حاج رجبعلی سوادی
 

 http://SAVADY.khschool.ir


دبیرستان عبدالصمد ناصری
 

 http://naseri.khschool.ir


دبیرستان حکیم عمر خیام
 

 http://hakim.khschool.ir


وکیلی 7
 

 http://vakili7.khschool.ir


دبیرستان فروغ دانش
 

 http://froogh.khschool.ir


دبیرستان کمال الملک
 

 http://kamal1.KHSchool.ir


دبیرستان دین ودانش 2
 

 http://Danesh.khschool.ir


دبیرستان شهید امینی
 

 http://D.Amini.khschool.ir


آموزشگاه نمونه دولتی رستگار
 

 http://rastegar.khschool.ir


دبیرستان نظام الدین بقراط
 

 http://boghrat.khschool.ir


راهنمایی غیردولتی دخترانه رویش
 

 http://ruyesh.khschool.ir


هنرستان كاردانش محموديه 11 خيامي نیشابور
 

 http://mahmodiye11.KHSchool.ir


دبستان رسالت 1
 

 http://resalat1.khschool.ir


هنرستان وکیلی 8
 

 http://vakili8.khschool.ir


دبیرستان دخترانه نمونه دولتی وکیلی 10
 

 http://Vakili10.KHschool.ir


آموزشگاه سید محمد سجادی
 

 http://sajjadi.khschool.ir


دبیرستان وکیلی ۹
 

 http://VAKILI9.khschool.ir


دبیرستان عطارنیشابوری
 

 http://attar1.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی (ره) تخت جلگه
 

 http://k1664.khschool.ir


دبیرستان امام علی (ع) شهر فیروزه
 

 http://emamali-firoozeh.khschool.ir


كانون فرهنگي تربيتي اميد هاي فردا سرولايت
 

 http://k1692.khschool.ir


دبستان فتحیه مه ولات
 

 http://fathieh.khschool.ir


راهنمایی 17 شهریور مه ولات
 

 http://17shahrivar.khschool.ir


كانون فرهنگي تربيتي شهيد عنصري مه ولات
 

 http://kp1694.khschool.ir


کانون فرهنگي تربيتي عصمت مه ولات
 

 http://kd1694.khschool.ir


هما
 

 http://Homa.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی (ره) باخرز
 

 http://k1666.khschool.ir


دبیرستان الزهرا
 

 http://azzahra.khschool.ir


مرکز آموزشی اندیشه
 

 http://andishe.khschool.ir


دبستان استثنائی میلاد
 

 http://Milad.KHSchool.ir


آموزشگاه دخترانه نرجس
 

 http://narjesmehr.khschool.ir


آموزشگاه شبانه روزی دخترانه شهدای مزینان (متوسطه اول)
 

 http://sh.mazinan.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی (ره) داورزن
 

 http://k1671.khschool.ir


آموزشگاه شبانه روزی دخترانه برادران شهید داورزنی (متوسطه دوم)
 

 http://baradaran1671.khschool.ir


سایت گردشگری و جاذبه های توریستی شهرستان داورزن
 

 http://saadat1671.khschool.ir


آموزشگاه پسرانه شهید حسین صالح غفاری صدخرو (متوسطه دوم)
 

 http://shs.ghafari.khschool.ir


آموزشگاه سربداریه نامن
 

 http://sarbedarieh.khschool.ir


آموزشگاه طالقانی باشتین
 

 http://talghani.khschool.ir


ابتدایی رضوی کمیز
 

 http://razavikamiz.khschool.ir


آموزشگاه ابتدایی پسرانه شیخ قربانعلی شریعتی
 

 http://ghorbanalishariati.khschool.ir


هنرستان پسرانه کار دانش شهید الداغی چشام
 

 http://sh.aldaghi.khschool.ir


مجتمع آموزشی و پرورشی امیرالمومنین (ع) بیزه
 

 http://jaber1671.khschool.ir


حاج علی اصغر صبوری زبرخان
 

 http:// saboori.khschool.ir


حضرت نرجس (س) زبرخان
 

 http://HAZRATNARJES.khschool.ir


فخری توان زبرخان
 

 http://fakhritavan.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی شهید مختاری زبرخان
 

 http://km1657.khschool.ir


کاردانش علوی زبرخان
 

 http://k.alavi.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی (ره) خوشاب
 

 http://k1615.khschool.ir


مدرسه استثنائی مهر طرقبه
 

 http://mehrtorghabeh.khschool.ir


مركز آموزشي استثنايي رسام عرب زاده - سرخس
 

 http://markazerassam.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی ایثارکوهسرخ
 

 http://ka1675.khshcool.ir


صيرفي
 

 http://seyrafi.khschool.ir


دبیرستان جابرابن حیان
 

 http://jabern7.khschool.ir


دبيرستان ناصر (( دوره اول ))
 

 http://naser1.khschool.ir


دبیرستان دخترانه سپیده نمازی خواه2(دوره دو متوسطه)
 

 http://sn2.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی سراج ناحیه7
 

 http://k.seraj.khschool.ir


دبیرستان دخترانه منصوره بادامچی
 

 http://badamchi.khschool.ir


دبیرستان پسرانه شهید صیاد شیرازی
 

 http://s_shirazi.khschool.ir


دبیرستان دخترانه شاهد خاندان قفلی
 

 http://shahedghofli.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی دخترانه ولی عصر(عج)
 

 http://valiasr.khschool.ir


آموزشگاه متوسطه ملا محمد تقی بجنوردی
 

 http://bojnordin7.khschool.ir


دبيرستان محجوب
 

 http://mahjoob.khschool.ir


راهنمایی نمونه دولتی آرمیتا مصلی نژاد
 

 http://armita2.khschool.ir


دبیرستان پسرانه محمودیه 3
 

 http://mahmoudie3.khschool.ir


آموزشگاه استثنایی شقایق
 

 http://nshavt.khschool.ir


استثنایی نرگس
 

 http://narges1643.khschool.ir


مرکز آموزشی استثنایی فارسیان ( ابتدایی پسرانه )
 

 http://farsian.khschool.ir


کانون فرهنگی تربیتی جوانه ها و تسنیم ششتمد
 

 http://k1656.khschool.ir